Świadectwo pracy a zajęcie komornicze

Świadectwo pracy zawiera ważne informacje dotyczące zatrudnienia pracownika. Na jego podstawie ustalane są m.in. uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy. Czy w dokumencie należy uwzględnić potrącenia na rzecz komornika?

Informacja o potrąceniu przesyłana do pracodawcy

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę odbywa się przez jego zajęcie. Obowiązkiem komornika jest zawiadomienie dłużnika o tym, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i do pełnego pokrycia długu nie może on odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia oraz rozporządzać nim w żaden inny sposób. O zajęciu komorniczym informowany jest też pracodawca, który nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego zawiadomienia zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi na wezwanie komornika lub organu administracyjnego. Pracodawca ma obowiązek: po pierwsze – przekazywania komornikowi części wynagrodzenia objętego egzekucją, po drugie – prowadzenia na bieżąco dokumentacji całej sprawy do momentu całkowitego spłacenia długu.

Zobacz również:

Informacja o potrąceniu na rzecz komornika w świadectwie pracy

W przypadku wygaśnięcia umowy z pracownikiem, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, pracodawca ma obowiązek sporządzenia świadectwa pracy. Konieczne jest zamieszczenie w nim informacji o prowadzonej egzekucji z wynagrodzenia.

W ustępie 7. dokumentu należy podać:

– dane komornika,

– numer sprawy egzekucyjnej,

– wysokość potrąconych kwot.

Wskazać trzeba wszystkie zajęcia komornicze – włącznie z tymi, które nie były realizowane. Jeśli zajęcia komornicze nie były realizowane (z uwagi na istniejące limity potrąceń), jako kwotę potrącenia wskazuje się 0 złotych.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *