Urlop ojcowski – formalności

Prawo do urlopu ojcowskiego ma każdy mężczyzna posiadający status pracownika, który w trakcie zatrudnienia został biologicznym lub przysposobionym ojcem. Przepisy dopuszczają również możliwość wypłaty zasiłku osobom nie będącym pracownikami, ale posiadającym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, nie trzeba dopełniać szeregu skomplikowanych formalności. Urlop udzielany jest na podstawie złożonego w terminie wniosku, który powinien trafić do pracodawcy lub ZUS – w zależności od tego, kto go składa.

Wniosek do pracodawcy

Pracownik, który podczas stosunku zatrudnienia został ojcem, może skorzystać z przywileju, jakim jest urlop ojcowski. W tym celu niezbędne jest złożenie do pracodawcy wniosku najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. We wniosku pracownik zamieszcza swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka, daty oznaczające początek i koniec urlopu, wymiar urlopu oraz dane pracodawcy. Wniosek w formie pisemnej powinien być opatrzony datą, nazwą miejscowości i podpisem pracownika.

Wniosek do ZUS

Wniosek do ZUS składają osoby nie będące pracownikami, np. prowadzące działalność gospodarczą czy zatrudnione na umowę zlecenie. Na tej podstawie wypłacany jest im zasiłek (na tych samych zasadach co zasiłek macierzyński). Warunkiem jest jednak podsiadanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i terminowe opłacanie składek. Przykładowo przedsiębiorcy składają formularze ZUS Z-3b i ZAO oraz oryginał skróconego odpis aktu urodzenia dziecka.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *