Urlop rodzicielski w częściach

Wśród pracowniczych uprawnień związanych z rodzicielstwem znajduje się urlop rodzicielski. Jest on udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego wypłacanego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

Wymiar urlopu rodzicielskiego uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi do 32 tygodni, zaś przy dwójce i większej liczbie dzieci ulega wydłużeniu do 34 tygodni. Należy przy tym pamiętać, iż są sytuacje, gdy ulega skróceniu. Dzieje się tak w przypadku:

– śmierci dziecka podczas urlopu rodzicielskiego – przysługuje wówczas prawo do 7 dni licząc od dnia zgonu,

– porzucenia dziecka lub umieszczenia go (na podstawie orzeczenia sądu) w pieczy zastępczej bądź w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej – wtedy pracownikowi nie przysługuje część urlopu rodzicielskiego przypadającego po dniu porzucenia dziecka albo umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub którymś z wymienionych zakładów.

Urlop rodzicielski w częściach – zasady

Urlop rodzicielski można wykorzystać  nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia zarówno w całości, jak i w częściach. Rodzice decydujący się na ten drugi wariant powinni pamiętać o tym, że:

– w rachubę wchodzi podział omawianego urlopu na maksymalnie 4 części stanowiące wielokrotność tygodnia przypadającego od razu po urlopie macierzyńskim lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego,

– pierwsza część urlopu ma trwać minimum 8 tygodni, aczkolwiek od tej zasady ustawodawca wprowadził wyjątki, np. kiedy pozostała do wykorzystania część urlopu to mniej niż 8 tygodni.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *