Wynagrodzenie na urlopie ojcowskim

Polscy pracownicy coraz chętniej korzystają z przysługującego im urlopu ojcowskiego, chociaż często pojawiają się głosy, że 2 tygodnie to zdecydowanie za krótko. Jedna z kwestii budzących największe zainteresowanie dotyczy wynagrodzenia – jak to wygląda na ojcowskim?

Urlop ojcowski jest urlopem w 100 proc. płatnym. Za czas przebywania na nim przysługuje zasiłek na warunkach zasiłku macierzyńskiego o wysokości równej 100 proc. podstawy wymiaru. Warto przy tej okazji nadmienić, iż prawo do tego zasiłku mają także i inne osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, np. pracujące na umowę zlecenia – jednakże mają one możliwości skorzystania z omawianego urlopu.

Poprzez podstawę wymiaru należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, o ile niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Uwaga: podstawa wymiaru nie uwzględnia  składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi przez okres pobierania zasiłku ( uwzględniane są one natomiast w podstawie wymiaru zasiłku, jaki należy się za okres po ustaniu zatrudnienia).

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *