Kto płaci składki ZUS przy urlopie ojcowskim?

Urlop ojcowski to jedno z uprawnień rodzicielskich przysługujących pracownikom. Funkcjonuje on niezależnie od urlopu macierzyńskiego wymiarze 2 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Urlop ojcowski jest płatny, co oznacza, iż korzystający z niego pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego odpowiadającego 100 proc. wysokości wynagrodzenia. Ponadto za czas urlopu naliczane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – i tu pojawia się pytanie: kto je płaci?

Składki ZUS przy ojcowskim – kto płaci?

Składki na ZUS przy urlopie ojcowskim są finansowane z budżetu państwa. Są one rozliczane przez podmiot, który wypłaca zasiłek, a więc przez:

– pracodawcę – w przypadku zatrudniania minimum 21 osób,

– ZUS – w przypadku zatrudniania maksymalnie 20 osób.

Zgłoszenia do wspomnianych powyżej ubezpieczeń wykazywane są przez pracodawcę w raporcie ZUS RCA. Ponadto składki należy wykazać w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w polach przeznaczonych dla finansowania składek z budżetu państwa. Dodatkowym raportem pracodawcy jest sporządzenie raportu ZUS RSA, w którym wykazywana jest kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego z tytułu urlopu ojcowskiego. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, pracodawca ma obowiązek przygotować tylko raport ZUS RSA.

Ważna uwaga: fakt, iż pracodawca wypłaca zasiłek, nie jest równoznaczny z tym, że wykłada na ten cel pieniądze z własnej kieszeni – środki te zawsze przekazuje ZUS (trafiają one na fundusz chorobowy pracodawcy).

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *