Dodatkowy urlop macierzyński

Urlop macierzyński to podstawowy przywilej w obszarze uprawnień związanych z rodzicielstwem. Obecnie przysługuje nie tylko kobietom pracującym na etacie, ale również i tym, które ubezpieczenie zdrowotne opłacają z innego tytułu, np. prowadzenia działalności gospodarczej. Ile trwa i jak wygląda kwestia dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

Wymiar urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi od 20 do 37 tygodni, z czego 6 tygodni da się wykorzystać jeszcze przed porodem. Urlop ten jest płatny i obowiązkowy, co oznacza, że kobieta nie może się go zrzec (po wykorzystaniu 14 tygodni przez matkę pozostałą część ma prawo przejąć ojciec dziecka).

Dodatkowy urlop macierzyński 2018

Czy nadal obowiązuje dodatkowy urlop macierzyński? 6 tygodni lub 8 tygodni – tyle wynosił w zależności od tego czy podczas porodu na świat przyszło jedno dziecko, czy dwoje lub więcej. Aktualnie dodatkowy urlop macierzyński nie funkcjonuje – od 2 stycznia 2016 r. połączony jest z urlopem rodzicielskim trwającym do 32 lub 34 tygodni. Tak więc przyznane w ramach dodatkowego urlopu nie przepadły.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *