Urlop macierzyński z Urzędu Pracy

Ciąża nie stanowi żadnego zabezpieczenia przed utratą zatrudnienia – wiele Polek przekonało się o tym na własnej skórze. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, gdy umowę o pracę można wypowiedzieć nawet ciężarnej kobiecie. W przypadku rozwiązania stosunku pracy sporo pań rejestruje się w urzędzie pracy. Co daje takie rozwiązanie?

Kobieta w ciąży a rejestracja w urzędzie

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o bardzo istotnej kwestii – otóż nie ma czegoś takiego jak urlop macierzyński w urzędzie pracy. Osoba, która chce zarejestrować się takiej instytucji musi sprostać pewnym wymogom oraz wyrazić gotowość do podjęcia zatrudnienia. Stosowne oświadczenie o tejże gotowości podpisuje się w trakcie rejestracji – jeżeli ktoś odmówi, powinien liczyć się z konsekwencjami w postaci odmowy rejestracji. Kobiety ciężarne nie stanowią tu wyjątku. Nie mają też co liczyć na otrzymanie świadczenia z urzędu pracy z tytułu ciąży. Co się zaś tyczy zasiłku dla bezrobotnych, dostaną go, o ile spełniają określone warunki. Jednakże gdy dojdzie do porodu w trakcie pobierania zasiłku lub w okresie miesiąca po ustaniu jego pobierania, urząd wydłuży okres wypłaty o czas, zgodnie z którym kobiecie przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Zwolnienie lekarskie na ciążę dla bezrobotnej

Ważna uwaga: zarejestrowana w urzędzie pracy ciężarna może pójść na zwolnienie lekarskie – jest ono wystawiane na urząd pracy. Nie zostanie wyrejestrowana nawet, gdy przebywa na zwolnieniu ponad 90 dni (standardowo jest tak, że bezrobotny na zwolnieniu po upływie tego czasu traci status). Po urodzeniu dziecka kobieta będzie dodatkowo chroniona przed wyrejestrowaniem – przez taki czas, jaki by jej przysługiwał do zasiłku macierzyńskiego, gdyby miała do niego prawo.

Świadczenie rodzicielskie dla bezrobotnych

Zupełnie odrębną kwestią jest świadczenie rodzicielskie, o które mogą się ubiegać m.in. osoby bezrobotne. Stosowne wnioski składa się w urzędzie miasta lub gminy. Świadczenie nie jest opodatkowane i zalicza się do dochodów rodziny, zaś jego wysokość wynosi 1000 zł. Wypłacane jest przez rok lub dłużej, o ile przy jednym porodzie przyszło na świat więcej niż jedno dziecko (okres wypłaty może zostać przedłużony maksymalnie do 71 tygodni).

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *