Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Urlop ojcowski to przywilej związany z rodzicielstwem przysługujący co do zasady pracownikom. Jakie prawa w tym zakresie mają osoby prowadzące działalność gospodarczą? Czy w ich przypadku możliwe skorzystanie z takich uprawnień?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego w standardowym wymiarze – czyli 14 dni kalendarzowych. Niemniej od strony formalnej jest to bardziej skomplikowane aniżeli w przypadku pracowników, którym urlop jest udzielany na podstawie wniosku.

Urlop a składki na ubezpieczenie chorobowe

Kluczowym warunkiem, jaki musi spełnić przedsiębiorca zainteresowany urlopem ojcowskim, jest terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe – warto w tym miejscu przypomnieć, iż jest to ubezpieczenie dobrowolne.

Gdzie złożyć wniosek?

Ponadto przedsiębiorca zobligowany jest złożyć wniosek w ZUS. W tym celu konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

– wypełnionych formularzy ZUS Z-3b i ZAO,

– oryginał skróconego odpis aktu urodzenia dziecka.

Za okres urlopu ojcowskiego przedsiębiorcy przysługuje zasiłek macierzyński. W tym czasie przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie są wówczas odprowadzane. Z tego też względu składając powyższe dokumenty, trzeba dołączyć do nich formularz ZUS ZWUA (zgłoszenie o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych) oraz druk ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego). Po zakończeniu urlopu ojcowskiego należy ponownie zarejestrować się do ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *