Kto płaci za urlop macierzyński

Spośród licznych przywilejów związanych z rodzicielstwem urlop macierzyński jest jednym z tych najważniejszych. Prawo do niego mają obecnie nie tylko kobiety zatrudnione na umowę o pracę. Urlop ten jest płatny – pytanie tylko, kto płaci na urlopie macierzyńskim?

Zastanawiasz się, kto wypłaca za urlop macierzyński? W praktyce uzależnione jest to od liczny osób zatrudnionej u danego pracodawcy:

– jeśli firma zatrudnia maksymalnie 20 osób, świadczenie wypłacane jest przez ZUS,

– w przypadku zatrudniania minimum 21 osób, zasiłek wypłaca pracodawca.

Pod uwagę brany jest stanu pracowników na dzień 30 listopada poprzedniego roku.

Kto płaci za urlop macierzyński – ZUS czy pracodawca 2018?

Powyższe zasady dotyczą jedynie tego, kto wypłaca zasiłek za urlop macierzyński – czyli fizycznie z czyjego konta są wykonywane przelewy. To, że pracodawca jest zobowiązany do wykonania przelewu, nie oznacza, iż pieniądze na zasiłek macierzyński pochodzą z jego środków. Środki na ten cel zawsze przekazuje ZUS – zasilają one fundusz chorobowy pracodawcy.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *