Wymiar urlopu macierzyńskiego

W Polsce funkcjonuje kilka uprawnień związanych z rodzicielstwem. Mają one na celu sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, co sprzyja budowaniu rodzinnych więzi. W gronie tych uprawnień znajduje się urlop macierzyński – jaki jest jego wymiar?

Wymiar urlopu macierzyńskiego 2018

Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Wymiar urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu 1 dziecka wynosi 20 tygodni, wymiar urlopu macierzyńskiego przy bliźniakach to 31 tygodni, wymiar urlopu macierzyńskiego na 3 dziecko to 33 tygodnie oraz 35 tygodni przy czworaczkach i 37 tygodni przy piątce i większej liczbie dzieci przy jednym porodzie.

Skrócony wymiar urlopu macierzyńskiego

Są sytuacje, gdy urlop macierzyński ulega skróceniu. Jedną z nich jest urodzenie martwego dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego po urodzeniu martwego dziecka wynosi 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka – podobnie jest, gdy zgon dziecka nastąpił przed upływem 8 tygodnia życia. Jeśli była to ciąża mnoga, wówczas wymiar urlopu jest adekwatny do liczby dzieci, które pozostały przy życiu.

Inny przypadek dotyczy sytuacji, kiedy kobieta decyduje się przerwać urlop macierzyński i wrócić do pracy. Może to uczynić po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu i pod warunkiem, że pozostałą część przejmie ojciec dziecka (mężczyzna musi mieć status pracownika – czyli być zatrudnionym na umowę o pracę).

Wymiar czasu urlopu macierzyńskiego a adopcja

Wymiar urlopu macierzyńskiego przy adopcji jest taki sam, jak przy biologicznych dzieciach. To, ile trwa, zdeterminowane jest ilością przysposobionych jednorazowo dzieci. Przysposabiający dziecko pracownik może wykorzystać urlop nie później niż do czasu ukończenia przez dziecko 7 lat lub 10 lat, jeśli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

 

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *