Urlop rodzicielski w świadectwie pracy

Wygaśnięcie stosunku pracy oznacza dla pracodawcy obowiązek wystawienia świadectwa pracy i wydanie go pracownikowi w odpowiednim terminie. Bardzo często pojawia się w tym kontekście pytanie o urlop rodzicielski – czy informacja o nim musi znaleźć się w omawianym dokumencie?

Urlop rodzicielski w świadectwie pracy – zmiana przepisów

W świadectwie pracy należy umieścić wszelkie informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku pracy – tak stanowią obowiązujące przepisy. Zmiany w sposobie wystawiania świadectw pracy wprowadziło rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. Taka konieczność była efektem przede wszystkim zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem 2016 r., a także nowych zasad wystawiania świadectw pracy. Chodziło o doprecyzowanie przepisów – tak, aby wystawianie wspomnianego dokumentu nie przysparzało żadnych trudności.

Urlop rodzicielski w świadectwie pracy 2018

W związku z powyższym wymagane jest zamieszczenie w świadectwie pracy informacji o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego przez pracownika. Przeznaczony jest do tego ustęp 5 pkt 4 świadectwa, gdzie trzeba wskazać:

–  podstawę prawną udzielenia urlopu rodzicielskiego,

– wymiar i okres trwania urlopu,

–  liczbę wykorzystanych części urlopu.

Ważne: odnosi się to do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni, który może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu.

Informacje dotyczące urlopu rodzicielskiego pracodawca wpisuje na świadectwie, jeżeli w następnym stosunku pracy pracownik mógłby wykorzystać tenże urlop – brany jest w tym momencie pod uwagę wiek dziecka. W przypadku wykorzystania przez pracownika więcej niż jednego urlopu rodzicielskiego (np. na dwójkę dzieci) należy wskazać w świadectwie oddzielnie urlopy wykorzystane na każde z dzieci.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *