Korekta świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym wiele ważnych informacji. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy zostało ono błędnie wystawione. Niezbędna jest wówczas korekta – co trzeba wiedzieć na ten temat?

Korekta świadectwa pracy – wniosek

Kwestie związane ze świadectwem pracy regulowane są Kodeksem pracy i  rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie dokumentu zawierającego błędy (merytoryczne i ortograficzne) w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli wniosek ten nie zostanie uwzględniony, wówczas ze stosownym żądaniem pracownik może zwrócić się do sądu pracy w terminie 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania dokumentu (dotyczy to także pracowników, których pracodawca nie powiadomił o odmowie sprostowania świadectwa pracy).

Zobacz również:

Korekta świadectwa pracy w praktyce

W przypadku stwierdzenia błędów w świadectwie pracy (przez pracodawcę lub pracownika) należy możliwie jak najprędzej wydać nowy dokument z pierwotną datą jego wystawienia. Z zapisów wspomnianego powyżej rozporządzenia jasno wynika, że nie ma konieczności opatrywania nowego dokumentu adnotacją „korekta” lub „sprostowanie”. W przepisach określono tylko dwie formy wydawania dokumentu, a mianowicie: świadectwo pracy i odpis świadectwa pracy.

Wystawiając nowe świadectwo pracy, pracodawca musi pamiętać o tym, aby:

– wydać je z faktyczną, bieżącą datą jego wystawienia,

– dołączyć do niego pismo zawierające informacje dotyczące tej korekty (trzeba wykazać, jakie konkretnie punkty podlegały sprostowaniu),

– odnotować prośbę o zwrot pierwotnego świadectwa pracy.

Pracownik nie ma obowiązku zwracania pierwotnego świadectwa – to zależy od jego dobrej woli. Jednakże w przypadku niezwrócenia tego dokumentu pracodawca może odnotować ten fakt w aktach pracowniczych.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *