Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to jedno z najważniejszych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Służy on sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem i ma charakter fakultatywny – czyli nie jest obowiązkowy. Przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka.

Urlop wychowawczy – ile trwa?

Wymiar urlopu wychowawczego 2018 wynosi maksymalnie 36 miesięcy – z zastrzeżeniem, że nie ma opcji, aby czas ten został wykorzystany tylko przez jedno z rodziców/opiekunów. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy drugi rodzic/opiekun nie żyje lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, w rachubę wchodzi też jej ograniczenie lub zawieszenie. Matka i ojciec mogą przebywać na urlopie jednocześnie. Użyć można do wyliczenia długości urlopu wychowawczego kalkulatora – bezpłatnego narzędzia dostępnego w internecie.

Urlop wychowawczy – do kiedy?

Urlop wychowawczy przysługuje do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia (lub 18 – przy dziecku niepełnosprawnym). Wiele osób decyduje się na to, by w całości wykorzystać urlop wychowawczy. Części są też możliwe – w liczbie 5.

Urlop wychowawczy – czy jest płatny?

Urlop wychowawczy bezpłatny czy płatny? Odnośnie urlopu wychowawczego kodeks pracy stanowi, iż jest on bezpłatny, co oznacza, że w jego trakcie pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Kwestia urlopu wychowawczego a stażu pracy wygląda natomiast tak, że urlop jest zaliczany na poczet okresu zatrudnienia.

Urlop wychowawczy – wniosek

Pracownik planujący omawiany urlop musi złożyć do pracodawcy wniosek – nie później niż 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Do wniosku o urlop wychowawczy dokumenty w postaci pisemnego oświadczenia drugiego opiekuna o niekorzystaniu lub korzystaniu z urlopu w tym samum czasie oraz ewentualnego zaświadczenia o niepełnosprawności dziecka są niezbędne.

Urlop wychowawczy a praca

Urlop można przerwać w dowolnym momencie za zgodą pracodawcy lub po powiadomieniu go o powrocie do pracy na 30 dni przed terminem przewidywanego powrotu. W trakcie trwania urlopu można pracować, o ile nie koliduje to z jego celem.

Zobacz również:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *