Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski należy do grona uprawnień związanych z narodzinami dziecka. Jest to przywilej rodziców/opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przysługuje on obojgu rodzicom – mogą korzystać z urlopu jednocześnie lub się nim podzielić.

Urlop rodzicielski – ile trwa?

Aby nabyć prawo do urlopu rodzicielskiego 2018, trzeba najpierw wykorzystać cały urlop macierzyński. Urlop rodzicielski można rozpocząć już bezpośrednio po macierzyńskim. Czas jego trwania wynosi:

– do 32 tygodni – jest to urlop rodzicielski 1 dziecko,

– do 34 tygodni – w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski – części

Omawiany urlop można wykorzystać nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia – nie tylko jednorazowo. Ustawodawca przewidział również możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w częściach – maksymalnie 4 będących wielokrotnością tygodnia, który przypada bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. Co do zasady pierwsza część nie może być krótsza niż 8 tygodni, choć są tu pewne wyjątki, np. gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Urlop rodzicielski 2018 – wniosek

O udzielenie urlopu rodzicielskiego wniosek składa się na 2 sposoby:

– w terminie do 21 dni po porodzie, jeśli urlop zostanie wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,

– najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu.

Urlop rodzicielski – wynagrodzenie

Wysokość zasiłku jest zależna od sposobu złożenia wniosku. Jeżeli była to pierwsza z powyżej przedstawionych opcji, wówczas przysługuje 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W przypadku drugiego z wariantów należy się zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 6 pierwszych tygodni urlopu rodzicielskiego. Przez pozostałe 26 tygodni zasiłek to 60 proc. podstawy zasiłku.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *