Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski należy do grona uprawnień związanych z narodzinami dziecka. Jest to przywilej rodziców/opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przysługuje on obojgu rodzicom – mogą korzystać z urlopu jednocześnie lub się nim podzielić.

Urlop rodzicielski – ile trwa?

Aby nabyć prawo do urlopu rodzicielskiego 2018, trzeba najpierw wykorzystać cały urlop macierzyński. Urlop rodzicielski można rozpocząć już bezpośrednio po macierzyńskim. Czas jego trwania wynosi:

– do 32 tygodni – jest to urlop rodzicielski 1 dziecko,

– do 34 tygodni – w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski – części

Omawiany urlop można wykorzystać nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia – nie tylko jednorazowo. Ustawodawca przewidział również możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w częściach – maksymalnie 4 będących wielokrotnością tygodnia, który przypada bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. Co do zasady pierwsza część nie może być krótsza niż 8 tygodni, choć są tu pewne wyjątki, np. gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Urlop rodzicielski 2018 – wniosek

O udzielenie urlopu rodzicielskiego wniosek składa się na 2 sposoby:

– w terminie do 21 dni po porodzie, jeśli urlop zostanie wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,

– najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu.

Urlop rodzicielski – wynagrodzenie

Wysokość zasiłku jest zależna od sposobu złożenia wniosku. Jeżeli była to pierwsza z powyżej przedstawionych opcji, wówczas przysługuje 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W przypadku drugiego z wariantów należy się zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 6 pierwszych tygodni urlopu rodzicielskiego. Przez pozostałe 26 tygodni zasiłek to 60 proc. podstawy zasiłku.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *