Ojcowski i macierzyński razem?

Pojawienie się dziecka w rodzinie to wielkie wydarzenie wymagające odpowiedniej organizacji obowiązków domowych. Bardzo ważne jest zatem to, aby ojcowie mieli większy w nich udział – temu właśnie służy urlop ojcowski. Czy można z niego korzystać równocześnie z urlopem macierzyńskim?

Urlop ojcowski funkcjonuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego i przysługuje każdemu mężczyźnie, któremu w trakcie trwania stosunku pracy urodziło się dziecko. Pracownik, które zdecyduje się skorzystać z tego przywileju (urlop ojcowski nie jest obowiązkowy), musi to zrobić nie później niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy bądź upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka do lat 7 (lub 10, o ile odroczono wobec niego obowiązek szkolny).

Wymiar urlopu ojcowskiego to 2 tygodnie – ojciec może wykorzystać go dokładnie w tym samym czasie, w którym matka korzysta z urlopu macierzyńskiego. Co więcej – za okres urlopów macierzyńskiego i ojcowskiego obojgu rodzicom oddzielnie przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości równej 100 proc. podstawy (oba urlopy są w 100 proc. płatne).

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *