Świadectwo pracy a zwolnienie lekarskie

Na przebieg zatrudnienia u danego pracodawcy składają się różne informacje, m.in. o okresach niezdolności do pracy, która może wynikać z wielu powodów. Jednym z nich jest przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

Informacja o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim musi zostać zamieszczona w świadectwie pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zamieszczenie w dokumencie dat przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i pobierania świadczeń w związku z okresem chorobowym. Konieczne jest ponadto wskazanie liczby dni, za które wypłacono zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe. Wszystkie okresy nieskładkowe należy zapisać w ustępie 6. świadectwa pracy, gdzie wykazuje się okoliczności, od których uzależnione jest uzyskanie uprawnień u kolejnego pracodawcy. Trzeba pamiętać, iż za chorobowe nie są uznawane dni sprawowania przez pracownika opieki nad chorym dzieckiem.

Zobacz również:

Pracownik na zwolnieniu lekarskim w dniu wystawienia świadectwa pracy

Do rzadkości nie należą sytuacje, kiedy w dniu wystawienia świadectwa pracy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Taką informację także trzeba zamieścić w dokumencie, co w praktyce oznacza dokładnie tyle, że zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy, a odnoszące się do okresu zatrudnienia, stanowi podstawę do wystawienia przez pracodawcę korekty świadectwa pracy.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *