Świadectwo pracy a zwolnienie lekarskie

Na przebieg zatrudnienia u danego pracodawcy składają się różne informacje, m.in. o okresach niezdolności do pracy, która może wynikać z wielu powodów. Jednym z nich jest przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

Informacja o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim musi zostać zamieszczona w świadectwie pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zamieszczenie w dokumencie dat przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i pobierania świadczeń w związku z okresem chorobowym. Konieczne jest ponadto wskazanie liczby dni, za które wypłacono zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe. Wszystkie okresy nieskładkowe należy zapisać w ustępie 6. świadectwa pracy, gdzie wykazuje się okoliczności, od których uzależnione jest uzyskanie uprawnień u kolejnego pracodawcy. Trzeba pamiętać, iż za chorobowe nie są uznawane dni sprawowania przez pracownika opieki nad chorym dzieckiem.

Zobacz również:

Pracownik na zwolnieniu lekarskim w dniu wystawienia świadectwa pracy

Do rzadkości nie należą sytuacje, kiedy w dniu wystawienia świadectwa pracy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Taką informację także trzeba zamieścić w dokumencie, co w praktyce oznacza dokładnie tyle, że zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy, a odnoszące się do okresu zatrudnienia, stanowi podstawę do wystawienia przez pracodawcę korekty świadectwa pracy.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *