Zmiana pracy a urlop ojcowski

Zmiana pracy to zwykle konieczność, gdy ktoś chce poprawić swoją sytuację materialną i się rozwijać w obszarze zawodowym. Jak to jednak wygląda w kontekście uprawnień pracowniczych? W jaki sposób zmiana pracodawcy wpływa na kwestie związane z urlopem ojcowskim?

Rozwiązanie stosunku pracy – bez względu na przyczynę – nakłada na pracodawcę obowiązek wydania świadectwa pracy. Muszą się w nim znaleźć różne informacje, m.in. o wykorzystanym urlopie ojcowskim (wpisuje się je w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy). Na tej podstawie następny pracodawca ustala prawo do wspomnianego urlopu. Jeżeli u poprzedniego pracodawcy pracownik w całości wykorzystał przysługujący mu urlop, wówczas w nowym miejscu pracy nie może go ponownie wykorzystać.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy urlop ojcowski nie został wykorzystany przez pracownika w całości. Należy tu nadmienić, iż można podzielić go na dwie równe części, przy czym nie ma obowiązku wykorzystania ich jedna po drugiej – najistotniejsze jest to, aby nastąpiło w przeciągu 24 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeżeli dziecko ukończy 24 miesiące w trakcie trwania urlopu ojcowskiego, pracownik ma prawo korzystać z tego przywileju jedynie do dnia poprzedzającego urodziny dziecka (w dniu urodzin pozostała część urlopu przepada).

A co z zasiłkiem?

Jak wiadomo, pracownikowi na ojcowskim przysługuje zasiłek macierzyński. Jak to wygląda przy zmianie pracy? Kluczowe znaczenie ma tu moment rozpoczęcia urlopu. Gdy urlop zaczął się przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, za podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie w takiej wysokości, jak pensja u nowego pracodawcy wypłacona za pełny miesiąc. Okres wyczekiwania, po upływie którego podstawę zasiłku naliczono by od wyższego wynagrodzenia, nie ma tu zastosowania.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *