Urlop macierzyński na świadectwie pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Zawiera m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Urlop macierzyński na świadectwie pracy a przepisy

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami urlop macierzyński do świadectwa pracy nie jest wpisywany – prawo nie obliguje do tego pracodawców. Urlop macierzyński nie zalicza się do okresów nieskładkowych – to okres składkowy, za który przysługuje zasiłek.  Dokładne informacje, które należy umieścić w świadectwie pracy, zostały określone w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Znajdują się tam zapisy stanowiące o tym, iż w omawianym dokumencie trzeba uwzględnić urlopy: wypoczynkowy, rodzicielski, ojcowski oraz wychowawczy. Nie ma natomiast słowa na temat urlopu macierzyńskiego.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *