Urlop ojcowski nauczyciela

Urlop ojcowski to ważny przywilej związany z rodzicielstwem przysługujący pracownikom. Zasady jego funkcjonowania określa kodeks pracy. W związku z tym powstaje pytanie: czy nauczyciele też mają do niego prawo, skoro w ich przypadku obowiązuje Karta Nauczyciela?

Urlop ojcowski – podstawowe informacje

Urlop ojcowski funkcjonuje w Polsce od 2010 r. Obecnie jego wymiar wynosi 2 tygodnie, które można wykorzystać w całości bądź w 2 równych częściach. Mężczyzna ma na to 24 miesiące od dnia narodzin dziecka lub uprawomocnienia się decyzji o jego przysposobieniu. Urlop udzielany jest na wniosek złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Za czas trwania urlopu pracownikowi przysługuje 100 proc. wynagrodzenia.

Urlop ojcowski w Karcie Nauczyciela

Od 17 czerwca 2013 r. obowiązują zmiany w Karcie Nauczyciela, na mocy których poszerzony został katalog urlopów uzupełniających dla nauczycieli (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Znalazł się w nim zapis m.in. o urlopie ojcowskim. W związku z tym od tej pory nauczyciele mają prawo korzystać z urlopu ojcowskiego – odbywa się to na identycznych zasadach, jakie określone zostały w kodeksie pracy. Najważniejsze jest to, aby wniosek o urlop trafił do dyrektora szkoły w terminie.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *