Urlop macierzyński dla bezrobotnej

Urlop macierzyński przysługuje kobietom pozostającym w stosunku pracy oraz nie pracującym na etacie, ale opłacającym ubezpieczenie chorobowe, np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Jak natomiast wygląda kwestia urlopu macierzyńskiego dla bezrobotnej matki?

Urlop macierzyński dla osoby bezrobotnej?

Obowiązujące w Polsce przepisy jasno stanowią, komu przysługuje urlop macierzyński – tak więc na urlop macierzyński bezrobotna matka nie pójdzie. Niemniej nie oznacza to wcale, że nie otrzyma świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – ta właśnie kwestia pozostaje w głównym kręgu zainteresowań osób bezrobotnych.

Płatny urlop macierzyński dla bezrobotnych – świadczenie rodzicielskie w praktyce

Przez długi czas w wsparcie w postaci zasiłku macierzyńskiego przysługiwało jedynie ubezpieczonym kobietom opłacającym składkę na ubezpieczenie chorobowe. Stan ten uległ zmianie wraz z początkiem 2016 r., gdy w życie weszły przepisy o tzw. świadczeniu rodzicielskim (potocznie zwanym kosiniakowym) w wysokości 1000 zł miesięcznie. Przysługuje ono m.in. osobom bezrobotnym i jest wypłacane co do zasady przez rok – czas ten ulega wydłużeniu, jeśli podczas jego porodu na świat przyszło więcej niż jedno dziecko:

– do 65 tygodni przy dwójce dzieci,

– do 67 tygodni przy trójce dzieci,

– do 67 tygodni przy czwórce dzieci,

– do 71 tygodni przy piątce i większej liczbie dzieci.

Jeżeli dana osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych, nie traci prawa do świadczenia rodzicielskiego, nie traci przy tym również statusu bezrobotnego. Omawiane świadczenie nie jest opodatkowane, ale zalicza się do dochodów rodziny.

Osoba bezrobotna nie otrzyma świadczenia rodzicielskiego, jeżeli drugi rodzic w tym samym czasie pobiera na to samo dziecko zasiłek macierzyński bądź inne uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres: urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *