Urlop ojcowski żołnierza zawodowego

Czy wojskowy ma prawo do urlopu ojcowskiego? Kwestia ta nurtuje wielu zawodowych żołnierzy, którym służbowe obowiązki często nie pozwalają spędzać z rodziną tyle czasu, ile by sobie życzyli. Na co mogą liczyć w kwestii wspomnianych uprawnień rodzicielskich?

Jak było kiedyś?

Urlop ojcowski to przywilej związany z rodzicielstwem, który do polskiego porządku prawnego wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2010 r. Początkowo zawodowi żołnierze nie mieli prawa skorzystać z niego. Zgodnie z postanowieniami art. 65 ust. 1 i art. 65a ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przysługiwały im natomiast urlopy macierzyński i wychowawczy na takich zasadach, jakie określono w kodeksie pracy. Wywołało to spore niezadowolenie ze strony samych zainteresowanych – uważali, że odmawianie im prawa do urlopu ojcowskiego nie jest niczym innym, jak traktowanie ich jako ojców gorszej kategorii.

Jak jest obecnie?

Od 5 grudnia 2013 r. zawodowi żołnierze mają prawo do urlopu ojcowskiego na identycznych zasadach, co i pracownicy. Przysługuje im urlop w wymiarze 14 dni kalendarzowych, który muszą wykorzystać w całości lub w 2 częściach (każda po 7 dni):

– do 24 miesięcy od dnia narodzin dziecka,

– do 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka, ale nie później niż do ukończenia przez nie 7 lat (lub 10 przy odroczonym obowiązku szkolnym).

Wymiar urlopu ojcowskiego pozostaje niezmienny, tzn. nie jest zależny od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Zawodowy żołnierz planujący urlop ojcowski zobligowany jest do złożenia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Ponieważ ojcowski jest urlopem płatnym w 100 proc., wojskowy otrzymuje 100 proc. uposażenia.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *