Nie wydano świadectwa pracy

Wydanie pracownikowi świadectwa pracy to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Ma on charakter bezwzględny – nie ma tu zatem żadnego znaczenia to, ile trwał stosunek pracy czy w jakich okolicznościach został rozwiązany.

Zgodnie z przepisami pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy niezwłocznie w dniu ustania stosunku pracy. Odstępstwem od tej zasady jest możliwość wysłania dokumentu pracownikowi na ostatni znany pracodawcy adres pracownika w terminie do 7. dni od dnia ustania stosunku pracy – ale tylko pod warunkiem, że wręczenie pracownikowi świadectwa pracy w dniu ustania stosunku pracy nie wchodziło w rachubę z przyczyn obiektywnych. Obowiązek wydania świadectwa pracy odnosi się zarówno do terminowych umów o pracę, jak i do umów na czas niekreślony.

Zobacz również:

Pracownik nie otrzymał świadectwa pracy – co robić?

Każdy pracodawca powinien pamiętać o tym, że niewręczenie pracownikowi świadectwa pracy w terminie określonym w przepisach  pociąga za sobą poważne konsekwencje. Pracownikowi, który nie otrzymał omawianego dokumentu, przysługuje prawo złożenia do sądu pozwu o świadectwo pracy. Pracownik może wystąpić o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę, która została spowodowana niewydaniem świadectwa w terminie lub wydaniem dokumentu zawierającego błędy. Powyższe żądanie jest skuteczne jednak tylko wtedy, jeśli jednocześnie są spełnione 3 następujące warunki:

– świadectwo nie zostało wydane w terminie, nie wydano go wcale lub wydano dokument z błędami,

– pracownik poniósł szkodę, np. brak świadectwa pracy uniemożliwił podjęcie zatrudnienia u kolejnego pracodawcy, co poskutkowało stratami finansowymi,

– powyższa szkoda była bezpośrednim rezultatem działań pracodawcy.

Warto także przypomnieć, że niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Pracodawca może zostać ukarany za te wykroczenie karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *