Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy?

W powszechnej opinii popularne jest przekonanie, że na wydanie świadectwa pracy pracodawca ma 7 dni od momentu wygaśnięcia stosunku pracy. Jak tymczasem wygląda to w praktyce?

Świadectwo pracy – jaki termin wydania?

Zasady funkcjonowania świadectwa pracy określają: Kodeks pracy i rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Rozporządzenie stanowi, iż pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy niezwłocznie w dniu ustania stosunku pracy. Kodeks pracy, który doczekał się zmian we wrześniu 2019 r., precyzuje tę kwestię. Obecnie pracodawca zobligowany jest do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie tego zrobić, wówczas ma 7 dni na wysłanie dokumentu pracownikowi na ostatni znany mu adres pracownika.

Czy świadectwo pracy można wydać w trakcie zatrudnienia?

Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy po ustaniu stosunku pracy pracownik nawiązuje nowy stosunek pracy z tym samym pracodawcą. Jeżeli nastąpiło to w ciągu 7. dni od ustania poprzedniego stosunku pracy, wówczas pracodawca nie jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Może to natomiast zrobić na wniosek pracownika (pisemny lub elektroniczny). Również na wniosek pracownika dokument jest wydawany, gdy bezpośrednio po upływie terminu zawarcia umowy na czas określony pracodawca nawiąże z tym samym pracownikiem umowę na czas nieokreślony (po złożeniu wniosku przez pracownika pracodawca ma na wydanie dokumentu 7 dni). W przypadku braku takowego wniosku pracownik otrzymuje świadectwo po ustaniu stosunku pracy (zamieszczone zostaną w nim informacje o zatrudnieniu począwszy od pierwszego dnia umowy na czas określony).

Zobacz również:

Jak przekazać pracownikowi świadectwo pracy?

Każdy pracodawca powinien wiedzieć, że musi być przygotowany na wydanie świadectwa pracy pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy (jeśli ustaje on w dzień wolny od pracy, wówczas dokument wydawany jest w kolejnym dniu roboczym). Bywa, że z różnych przyczyn nie wchodzi to w rachubę, a sprawę może dodatkowo komplikować nieustanowienie przez pracownika osoby upoważnionej do odbioru dokumentu. W takiej sytuacji  pracodawca ma prawo przesłać świadectwo pracy pracownikowi (lub osobie upoważnionej) za pośrednictwem poczty lub doręczyć je w inny sposób, ale nie później niż w ciągu 7. dni od dnia ustania stosunku pracy.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *