Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawaniu pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy. Zawiera informacje, na podstawie których kolejny pracodawca ustala przywileje pracownicze. Czy trzeba w nim uwzględnić urlop ojcowski?

Na początku należy zwrócić uwagę na to, iż urlop ojcowski wpływa na przywileje, jakie przysługują pracownikowi u następnego pracodawcy. Wynika to z tego, iż omawiany urlop ma charakter jednorazowy – raz wykorzystany u jednego pracodawcy, nie może zostać wykorzystany u kolejnych pracodawców. Z tego właśnie względu powinien zostać wykazany w świadectwie pracy – by nie było możliwości ponownego skorzystania z tego przywileju.

Zobacz również:

Trzeba pamiętać o tym, że urlop ojcowski nie jest urlopem pracowniczym. Zalicza się go do przywilejów rodzicielskich. W związku z tym nie ma opcji, aby informacje o nim zostały zamieszczone w świadectwie pracy:

– w ust. 4 pkt 1, gdzie wykazuje się informację o urlopie wypoczynkowym,

– w ust. 6, gdzie zamieszcza się informacje uzupełniające umieszczane zarówno obowiązkowo, jak i na wniosek pracownika.

Informacja o urlopie ojcowskim powinna znaleźć się w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy – tu zamieszczane są informacje o wykorzystanych uprawnieniach wynikających z ustaw, wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego pracodawcy, a mających wpływ na ich uzyskanie u nowego pracodawcy.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *