Wzór świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym ważne informacje dotyczące zatrudnienia. Zasady jego wystawiania są regulowane Kodeksem pracy oraz  rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi spoczywa na pracodawcy po wygaśnięciu stosunku pracy. Wymienione powyżej przepisy jasno określają, co musi znaleźć się w omawianym dokumencie. Są to przede wszystkim informacje o:

– okresie zatrudnienia i wykonywanej pracy,

– rodzaju wykonywanej pracy,

– wymiarze etatu,

– zajmowanych stanowiskach,

– sposobie ustania stosunku pracy.

Zobacz również:

Ponadto dokument ma zawierać inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Na żądanie pracownika można w nim zamieścić informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Nie istnieje narzucony odgórnie wzmóc świadectwa pracy. Stosowny dokument można przygotować samodzielnie lub na podstawie wzoru znalezionego w internecie. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór świadectwa pracy:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *