Jak założyć przedszkole?

Brak wolnych miejsc w publicznych przedszkolach jest dla bardzo wielu rodziców z całej Polski ogromnym problemem. Z tego właśnie względu prywatne przedszkole wydaje się świetnym pomysłem na biznes. Warto się nad nim zastanowić – tym bardziej, że jego realizacja nie jest wcale taka trudna, jak mogłoby się wydawać.

Przedszkole – formalności

Założyć niepubliczne przedszkole mogą osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Co do zasady prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest uznawane za działalność gospodarczą, w związku z czym nie ma konieczności rejestrowania jej w CEIDG. Niemniej osoby prawne są zobligowane do zarejestrowania przedszkola w KRS. Niepubliczne przedszkole musi zostać zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – stosowny wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. informację o lokalu, wykaz pracowników i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Następnym krokiem jest złożenie w ZUS formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA – takie wymogi obowiązują również w przypadku zgłaszania do ZUS zleceniobiorców oraz pracowników. Jeżeli w przedszkolu ma być odtwarzana muzyka lub filmy, trzeba kupić specjalną licencję, np. w ZaiKS-ie, który od przedszkoli pobiera opłatę rzędu średnio kilkudziesięciu złotych. Z tytułu pozostałych opisanych powyżej formalności nie są naliczane opłaty. Gwoli informacji wypada w tym miejscu przypomnieć, że założenie działalności gospodarczej niezbędne jest tylko w przypadku pozostałych form opieki nad dziećmi prowadzonych w innym wymiarze aniżeli zespoły wychowania przedszkolnego, przedszkola oraz punkty przedszkolne.

Przedszkole – wyposażenie

Wyposażenie przedszkola musi przede wszystkim odpowiadać charakterowi takiej placówki, a także musi sprzyjać stymulacji rozwoju dzieci. Niezbędne są meble takie jak szafki, stoliki, krzesełka, materace oraz meble do szatni. Oprócz tego w przedszkolu nie może zabraknąć zabawek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Na wyposażenie przedszkola trzeba wydać co najmniej kilka tysięcy złotych, ale w praktyce związane z tym wydatki kształtują się zwykle na poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście może być to znacznie więcej, w zależności od tego, gdzie kupowane jest wyposażenie i jakie możliwości finansowe ma nabywca.

Przedszkole – lokal pod działalność

Lokal kupiony lub wynajęty z myślą o założeniu przedszkola musi spełniać szereg wymogów potwierdzonych pozytywnymi opiniami Państwowego Inspektora Sanitarnego i komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o warunki bytowo-socjalne, to wiele w tym momencie zależy od liczebności grupy. Jeżeli jest w niej od 3 do 5 przedszkolaków, to pomieszczenie, w którym są prowadzone zajęcia, musi liczyć minimum 16 m kw. Na każde dziecko muszą przypadać:

– 2 m kw. – przy czasie zajęć nieprzekraczającym 5. godzin dziennie,

– 2,5 m kw. – przy czasie zajęć przekraczającym 5 godzin dziennie.

Ponadto jeśli w ciągu dnia zajęcia trwają dłużej niż 5 godzin, przedszkole ma obowiązek zapewnienia dzieciom możliwości leżakowania. Oprócz tego przedszkolaki muszą mieć dostęp do urządzeń sanitarnych.

Przedszkole – jakie usługi?

Organizacja zajęć w przedszkolu wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczne w takiej placówce powinny zajmować mniej więcej 1/5 pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze tygodniowym. Program nauczania nauczyciel może zmodyfikować w celu dopasowania go do konkretnych potrzeb. Ma też prawo ułożyć autorski program dydaktyczno – wychowawczy, ale warunkiem wdrożenia go w praktykę jest pozytywna opinia dyrektora pedagogicznego. W ramach podstawowego programu kształtowana jest gotowość do czytania i pisania oraz do przyjmowania wiedzy na poziomie szkolnym. Rodzice decydujący się posłać dziecko do przedszkola niepublicznego dużą wagę przykładają do realizowanych w nim zajęć dodatkowych. Warto zatem poszerzyć ofertę np. o naukę języków obcych, rytmikę, zajęcia rewalidacyjne, ćwiczenia z logopedą etc. Zajęcia dodatkowe nie mogą powodować wzrostu opłaty za przedszkole.

Przedszkole – jak zdobywać klientów?

Najskuteczniejszym sposobem pozyskania chętnych na zapisywanie dzieci do przedszkola jest tzw. poczta pantoflowa. Mówiąc innymi słowami, trzeba zadbać o jakość usług idących w parze z przyjazną dla kieszeni ceną, aby wyrobić sobie mocną pozycję na rynku i zdobyć zaufanie rodziców. Wówczas chętnie będą oni polecać przedszkole innym osobom. Na tym jednak nie można poprzestać. Klientów należy zdobywać np. poprzez umieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie, rozdawanie ulotek, a także promocję w internecie. Profil na Facebooku, konto na Instagramie czy strona internetowa z blogiem to sprawdzone rozwiązania. Treści prezentowane w mediach społecznościowych i na stronie powinny być atrakcyjne i wartościowe oraz systematycznie zamieszczane. Da się je promować stosunkowo niedużym kosztem.

Przedszkole – ile można zarobić?

Otwierając przedszkole, należy się liczyć z dość wysokimi kosztami – zazwyczaj na start trzeba mieć 30-100 tys. zł. Ich zwrotu można oczekiwać po upływie minimum 6. miesięcy. Przy założeniu, że z oferty przedszkola skorzysta 14. dzieci, już po pierwszym miesiącu funkcjonowania placówki można zarobić od kilku tysięcy złotych. Sporo zależy tu od wysokości czesnego oraz opłat za zajęcia dodatkowe – czyli głównego źródła dochodów w przypadku przedszkoli. W dużych miastach w Polsce czesne za przedszkole zaczyna się od 400 zł wzwyż – nierzadko w prywatnych przedszkolach wynosi nawet ponad 1000 zł.

 

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *