Jak założyć żłobek?

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na takie placówki jak żłobki. Rodzice, chcąc zapewnić swoim dzieciom możliwie jak najlepszą przyszłość, nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z pracy – jedna pensja mniej to niestety potężny cios dla domowego budżetu. Z tego też względu decydują się na korzystanie z usług, dzięki którym ich pociechy będą mieć zapewnioną odpowiednią opiekę. Żłobek może się zatem okazać bardzo dochodowym biznesem, niemniej jednak trzeba pamiętać o spełnieniu przy tej okazji wielu wymogów.

Jak otworzyć żłobek?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawo do założenia żłobka mają gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Jeżeli chodzi o żłobek prywatny, a taki właśnie jest przedmiotem niniejszego artykułu, to wymagane jest tutaj spełnienie następujących formalności: zarejestrowanie działalności gospodarczej, uzyskanie pozytywnych opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego odnośnie lokalu, uzyskanie zaświadczenia o niekaralności, uzyskanie  wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wpisu dokonuje się w urzędzie miasta lub gminy) oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych zgodnie z ustawowymi wymogami.

Lokal musi oczywiście spełniać odpowiednie wymogi zgodne z charakterem placówki jaką jest żłobek. Trzeba zadbać m. in. o to, by: wszystkie kanty mebli oraz gniazdka były zabezpieczone, grzejniki posiadały specjalną osłonę, instalacja elektryczna była ukryta etc. Lokal musi ponadto posiadać wymaganą powierzchnię – jest to co najmniej 16 m kw. na piątkę dzieci oraz 2,5 m kw. na każde kolejne dziecko.

Kolejna ważna kwestia to personel posiadający stosowne kwalifikacje. Przedsiębiorca, jeśli jest tylko właścicielem placówki, nie musi posiadać żadnych specjalnych kwalifikacji. Sytuacja zmienia się jednak w momencie, gdy sam zamierza kierować żłobkiem. Dyrektor żłobka musi mieć wykształcenie wyższe i minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, ewentualnie  co najmniej średnie wykształcenie oraz 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Co się natomiast tyczy opiekunów zatrudnionych w żłobku, to potrzebne jest im wykształcenie średnie oraz ukończone 280-godzinne szkolenie (szkolenie nie jest wymagane, jeżeli taka osoba  dysponuje co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3). Poza tym w charakterze opiekuna można zatrudnić kogoś, kto może się poszczycić kwalifikacjami m. in. opiekunki dziecięcej, pielęgniarki, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego etc.

Przedsiębiorca powinien też koniecznie zainwestować w solidny, profesjonalny biznes plan. Niezbędne jest bowiem oszacowanie wszystkich wydatków wiążących się z omawianą inwestycją – a są one niemałe.

Koszty założenia żłobka

Każdy, kto chce założyć prywatny żłobek, musi się liczyć z tym, że są to spore koszty. O ile zarejestrowanie działalności gospodarczej nie kosztuje nic, o tyle uzyskanie  wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych już tak – wysokość tej opłaty jest ustalana przez radę gminy lub miasta, równie dobrze może wynosić 100 zł, co i 600 zł. Trzeba się zatem uzyskać stosowne informacje na ten temat w urzędzie właściwym dla miejsca prowadzonej działalności.

Sporo pieniędzy trzeba przeznaczyć na przystosowanie lokalu do charakteru placówki oraz jego wyposażenie. Dla przykładu koszt adaptacji lokalu o powierzchni 80 m kw. dla 15-20 dzieci to ok. 60 tys. zł, zaś połowę tej sumy trzeba przeznaczyć na elementarne wyposażenie. Zakup zabawek to minimum 2 tys. zł. Do tego dochodzą jeszcze co miesięczne opłaty eksploatacyjne oraz z tytułu wynajmu – należy sobie na to przygotować minimum kilka tysięcy złotych.

Niemało środków pochłania także personel. Jakiego rzędu będą to ostatecznie kwoty, to zależy od ilości zatrudnionych osób, ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, aczkolwiek wyłożyć na to będzie trzeba kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.

W budżecie żłobka muszą również znaleźć się środki na promocję placówki.

Jak promować żłobek?

Obecnie najszybszym sposobem reklamowania żłobka jest Internet. Jest wiele miejsc, gdzie można zamieścić stosowne informacje, np. na forach tematycznych czy na stronach urzędów funkcjonujących w danej miejscowości. Z nieocenioną pomocą przychodzą również portale społecznościowe. Sprawdzają się także i tradycyjne metody w postaci plakatów oraz ulotek. Plakaty można rozwiesić na słupach i tablicach ogłoszeniowych, natomiast ulotki umieścić w takich miejscach jak np. przychodnie zdrowia, sklepy, apteki, domy kultury itp.

Rzecz jasna niezwykle skuteczna jest też poczta pantoflowa – np. rozesłanie maili do potencjalnie zainteresowanych znajomych to dobry pomysł. Gdy żłobek zacznie już funkcjonować, należy od samego początku dbać o wysoki standard i poziom usług – to na pewno przyciągnie wielu zainteresowanych.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *