Umowa kupna-sprzedaży konia

Zwierzę jako przedmiot umowy kupna-sprzedaży to nie rzadkość. W tym kontekście często mówi się m.in. o koniach. Trzeba pamiętać o tym, iż pomimo tego, że nie są one rzeczami, to przy ich sprzedaży obowiązują takie same zasady jak w przypadku sprzedaży rzeczy, a uściślając, rzeczy ruchomych.

Przed podpisaniem umowy

Przed zawarciem umowy nieodzowne jest przeprowadzenie dokładnych badań weterynaryjnych mających na celu określenie stanu zdrowia konia oraz wykrycie u niego ewentualnych wad. Tutaj strony umowy muszą pamiętać o paru ważnych sprawach. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za choroby i kontuzje, które powstały przed dokonaniem sprzedaży, a zostały zdiagnozowane już po niej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że wada, która ujawni się przed upływem roku od sfinalizowania transakcji, istniała w momencie zakupu – niemniej to nabywca zobligowany jest udowodnić, iż tak właśnie było. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja z wadami ukrytymi – tu na ogół nie wchodzi opcja zasłaniania się okolicznościami czy brakiem wiedzy o stanie zdrowia zwierzęcia. Stąd bierze się konieczność zlecenia specjalistycznych badań – kupujący będzie miał orientację co do fizycznej kondycji zwierzęcia, zaś sprzedawca zabezpieczy się przed potencjalnymi roszczeniami. Jeszcze jedna istotna uwaga: przepisy o rękojmi nie są stosowane, jeśli sprzedawca jest przedsiębiorcą, a kupujący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – wówczas odwoływać się należy do ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

Jak sporządzić umowę?

Umowa kupna-sprzedaży konia nie musi mieć formy aktu notarialnego. Czy umowa ustna ma moc wiążącą? Tak, jednakże mając na uwadze swoje interesy, strony powinny zawrzeć umowę pisemną – prościej dochodzić roszczeń etc. Niezwykle istotne jest precyzyjne określenie zakresu użyteczności konia – czyli jego przeznaczenie oraz najważniejsze cechy, np. jak zwierzę zachowuje się podczas transportu, czy jest płochliwe itp. W umowie muszą znaleźć się następujące elementy:

– data i miejsce zawarcia umowy,

– określenie stron (dane sprzedającego i kupującego),

– informacje o koniu – rasa, maść, data urodzenia, rodowód, numer paszportu itp.,

– kwota transakcji,

– sposób rozliczenia (gotówka albo przelew),

– oświadczenie sprzedawcy o tym, że zwierzę jest jego własnością, jest zdrowe i nie ma ukrytych wad.

Nie ma odgórnie narzuconego  wzoru umowy kupna-sprzedaży konia – zamieszczony poniżej wzór to przykład:

Zobacz również:

Co z podatkiem?

Od umowy kupna-sprzedaży konia nabywca musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej, jeśli transakcja opiewała na kwotę większą niż 1000 zł. Ma na to  do 14 dni od podpisania umowy (wypełnia deklarację PCC-3). Od tej zasady istnieją wyjątki, np. gdy do zakupu zwierzęcia doszło w trybie upadłościowym.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *