Umowa kupna-sprzedaży jachtu

Własny jacht to marzenie wielu osób. Jego realizacja wymaga jednak niemałych nakładów finansowych, dlatego też do transakcji trzeba być dobrze przygotowanym. Istotne są kwestie formalne – czyli sporządzenie umowy.

Jaka forma umowy?

Przy transakcji, której przedmiotem jest jacht, należy zachować formę pisemną. Umowa nie musi mieć postaci aktu notarialnego, chociaż oczywiście jeśli strony uzgodnią, że chcą podpisać dokument u notariusza, nic nie stoi na przeszkodzie. Niemniej zwykła umowa pisemna w tym przypadku wystarczy. Jeśli ktoś kupuje nowy jacht, niezbędne dokumenty dostarcza sprzedawca – natomiast przy zakupie jachtu używanego trzeba o to zadbać we własnym zakresie.

Niezbędne elementy umowy

Umowa kupna-sprzedaży jachtu powinna być sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Muszą się w niej znaleźć takie elementy jak:

– data i miejsce podpisania umowy,

– oznaczenie stron (imię i nazwisko, adres i numer dowodu osobistego nabywcy oraz sprzedawcy),

– informacje dotyczące jachtu (numer rejestracyjny, rok produkcji, typ konstrukcji, lista wyposażenia, nazwa lub numer seryjny silnika i jego przebieg itp.),

– miejsce wydania jachtu,

– kwota transakcji,

– sposób rozliczenia (gotówka, przelew),

– oświadczenie sprzedawcy, iż jest jedynym właścicielem jachtu, którego pochodzenie jest mu znane i który nie był przedmiotem przestępstwa,

– oświadczenie kupującego, iż znany jest mu stan techniczny jednostki pływającej i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń (warto tu nadmienić, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za te wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, o których nabywca w momencie zawierania umowy nie wiedział).

Zobacz również:

W przepisach nie ma ujednoliconego wzoru umowy kupna-sprzedaży jachtu – zamieszczony poniżej wzór to przykład:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *