Umowa kupna-sprzedaży firmy

Decyzja o zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej do łatwych nie należy, niemniej w pewnych okolicznościach jej podjęcie okazuje się niezbędne – zazwyczaj wpływ na nią mają problemy finansowe. Przedsiębiorcy powinni wówczas pamiętać o tym, że istnieje jeszcze jeden wariant – sprzedaż firmy.

Firma może stać się przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, lecz zanim dojdzie do sfinalizowania takiej transakcji, trzeba się zastanowić, dlaczego ktoś miałby ją kupić. Niezbędne jest zatem zorientowanie się w sytuacji rynkowej oraz zapotrzebowaniu na określone usługi lub towary.

Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży firmy?

Nabywcą firmy może stać się zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorstwo. Umowa musi posiadać formę pisemną z poświadczonymi notarialnie podpisami, ale jeśli w skład firmy wchodzi jakaś nieruchomość, wówczas istnieje obowiązek sporządzenia dokumentu w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności). Ogólnie rzecz biorąc powierzenie sprawy notariuszowi jest o tyle wygodniejsze, że obie strony mają pewność, iż formalnościom stanie się zadość. Bez względu na to czy w rachubę wchodzi zwykła umowa, czy akt notarialny, w dokumencie nie może zabraknąć pewnych elementów takich jak:

– data i miejsce zawarcia umowy,

– określenie stron umowy,

– dane firmy będącej przedmiotem umowy: spis rzeczy ruchomych, spis nieruchomości, licencje, pozwolenia, bazy klientów, księgi podatkowe, prawa do nieruchomości wynikające z umowy dzierżawy lub najmu itp.,

– kwota transakcji,

– sposób rozliczenia.

Nie istnieje zapisany w przepisach wzór umowy, ten zamieszony poniżej to jedynie przykład:

Zobacz również:

Ważne uwagi

Przy okazji zawierania umowy kupna-sprzedaży firmy jest parę ważnych zasad, których nabywca i sprzedawca zobligowani są przestrzegać. Po pierwsze: nazwy firmy, w której znajduje się imię i nazwisko dotychczasowego właściciela, nie wolno sprzedać w całości. Po drugie: nabywca nie stanie się prawnym następcą dotychczasowego właściciela, jeżeli w nie wyodrębniono całego majątku firmy, a jedynie poszczególne składniki majątku w postaci konkretnego środka trwałego lub środków trwałych. Po trzecie: jeżeli przedmiotem transakcji jest jednoosobowa działalność gospodarcza, obowiązkowe jest dokonanie cesji umów związanych z jej funkcjonowaniem. Po czwarte: sprzedawca musi dopełnić formalności niezbędnych przy zamykaniu firmy (zgłoszenie zakończenia działalności na formularzu CEIDG-1, przeprowadzenie remanentów likwidacyjnych dla celów PIT i VAT, zamknięcie ksiąg podatkowych, zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu). Po piąte: nabywca musi od nowa zarejestrować firmę, tym razem na siebie.

Umowa kupna-sprzedaży firmy jest księgowana na podstawie faktury VAT (poza przedsiębiorstwami, które samodzielnie sporządzają bilans).

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *