Darowizna w PIT i CIT

Z przekazaniem i otrzymaniem darowizny wiążą się różne kwestie, które często wzbudzają rozmaite wątpliwości. Niejednokrotnie przy tej okazji pojawiają się zagadnienia związane z PIT i CIT. Co warto mieć tutaj na uwadze?

Na początek warto przypomnieć o tym, iż:

– PIT to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne oraz nazwa druków, na których podatnicy rozliczają się z podatków osobistych,

– CIT to podatek dochodowy od osób prawnych.

Darowizna w PIT

Podatnicy składający PIT mają prawo do odliczenia (niezależnie od siebie) 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz 6 proc. dochodu na rzecz organizacji, ale jedynie takiej, która realizuje cele pożytku publicznego. Darowizny podlegające odliczeniu od dochodu wykazuje się w załączniku PIT/O. Są jednak sytuacje, kiedy powyższe limity nie mają zastosowania, tak dzieje się m.in. przy darowiznach przekazywanych na cele charytatywno-opiekuńcze, ale pod pewnymi warunkami – np. darowiznę kościelną trzeba przekazać osobie prawnej, która ma wynikające z tego obowiązki.

O darowiznach w PIT mówi się też w kontekście umów zawartych pomiędzy członkami rodziny. Co do zasady taka darowizna musi zostać wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie osoby należące do 0 grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), lecz pod następującymi warunkami:

– darowizna jest udokumentowana,

– obdarowany zgłosił darowiznę do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (o ile nie sporządzono darowizny w formie aktu notarialnego, ponieważ wtedy zgłoszenia dokonuje notariusz bądź gdy wartość wszystkich darowizn, które obdarowany otrzymał od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat, nie przekroczyła kwoty 9 637 zł).

Darowizna w CIT

Obdarowany składający CIT musi m.in. wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu  przeznaczenia (sfera działalności pożytku publicznego, cele związane z kultem religijnym). Ma ponadto obowiązek wyszczególnić darowizny, które pochodzą od osób prawnych – trzeba podać nazwę i adres darczyńcy, o ile jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 tys. zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 tys. zł.

Strona przekazująca darowiznę wykazuje w CIT kwotę przekazanej darowizny i dokonanego odliczenia, a ponadto zamieszcza w rozliczeniu dane, które pozwalają zidentyfikować obdarowanego (nazwa, adres, NIP etc.). Podobnie jak w przypadku darowizn w PIT, tak i tutaj darowizna musi być udokumentowana.

Uwaga: przy odliczaniu od dochodu kwoty przekazanej na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego obowiązuje limit 10 proc. dochodu.

 

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *