Jak złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy?

Podstawę do wydania karty kierowcy stanowi spełniający formalne wymogi wniosek złożony do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jak przebiega cała procedura i o czym przy tej okazji trzeba pamiętać?

Wniosek w formie papierowej

Forma tradycyjna – czyli papierowa – to najpopularniejsza metoda składania wniosku o wydanie karty kierowcy. Takie podanie należy przesłać pocztą listem poleconym.

Wniosek w formie elektronicznej

Wnioski elektroniczne są składane rzadziej niż papierowe, niemniej i taka opcja istnieje. Jednakże aby z niej skorzystać, trzeba posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Załączniki do wniosku

Bez względu na to, czy wniosek składany jest w formie elektronicznej, czy papierowej, kierowca musi pamiętać o dołączeniu do niego:

– aktualnej fotografii,

– kserokopii ważnego prawa jazdy,

– dowodu uiszczenia opłaty za kartę – opłata ta wynosi 172,20 zł.

Kto objęty jest obowiązkiem posiadania karty?

Kartę kierowcy muszą posiadać kierowcy:

– wyposażonych w tachografy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (wliczana jest w to przyczepa lub naczepa),

– prowadzący pojazdy pasażerskie przystosowane do przewożenia ponad 9 osób łącznie z kierowcą.

Ile się czeka na wydanie karty kierowcy?

Karta kierowcy wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wypełnionego podania. Czas ten może ulec wydłużeniu do 33 dni roboczych, jeżeli konieczne okazuje się uwiarygodnienie dokumentów, które potwierdzają, iż osoba składająca podanie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponad 185 dni w roku.

Wniosek o wydanie karty kierowcy – ważne uwagi

Każdemu kierowcy przysługuje tylko jedna karta. Kierowca musi o jej wydanie wnioskować we własnym imieniu – nie ma możliwości, aby zrobił to np. pracodawca. Karta nieodebrana przez adresata jest zwracana przez Urząd Pocztowy do PWPW, przy czym po upływie 3 miesięcy liczonych od daty wysłania, zwrócone karty są niszczone. Ponowna wysyłka karty następuje na pisemną prośbę wnioskodawcy.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *