Umowa kupna-sprzedaży garażu

Celem umowy kupna-sprzedaży garażu jest przeniesienie własności rzeczy ze sprzedawcy na nabywcę. Dokument musi spełniać pewne wymogi formalne, aby mógł zostać uznany za ważny. Co trzeba mieć na uwadze przy jego sporządzaniu?

Przedmiot umowy

Garaż będący przedmiotem umowy kupna-sprzedaży może być nieruchomością z budynkiem lub konstrukcją, która nie jest w sposób trwały związana z gruntem. Niekiedy garaż jest też częścią nieruchomości lokalowej, a zdarzają się również i takie sytuacje, kiedy przedmiotem omawianej umowy jest prawo korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej.

Akt notarialny – czy obowiązkowy?

Co do zasady w przypadku transakcji, której przedmiot stanowi garaż, wymagany jest akt notarialny. Wizyta u notariusza nie jest konieczna tylko w przypadku konstrukcji nie związanej z gruntem – oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby i wtedy sporządzić akt notarialny. Tak jest z paru względów wygodniej – przede wszystkim dlatego, że daje to pewność, iż dokument będzie spełniał wymogi formalne. Przy tej okazji pojawia się jeszcze jedna ważna uwaga: jeśli garaż jest częścią nieruchomości lokalowej, umowa kupna-sprzedaży musi dotyczyć całej tej nieruchomości, nie ma wówczas opcji sprzedania np. tylko  prawa do korzystania z miejsca w garażu.

Zobacz również:

Jak przygotować umowę?

Przygotowanie umowy kupna-sprzedaży garażu w formie aktu notarialnego jest obowiązkiem kancelarii notarialnej. Jeżeli jednak akt notarialny nie jest formą obowiązkową, strony same muszą sporządzić umowę. Należy pamiętać, aby znalazły się w niej następujące elementy:

– data i miejsce zawarcia umowy,

– określenie stron (trzeba podać dane sprzedającego i kupującego),

– kwota transakcji,

– sposób rozliczenia (gotówka albo przelew),

– oświadczenia: sprzedawcy (o tym, że przedmiot sprzedaży jest wolny od wad fizycznych) i nabywcy (o tym, że stan techniczny garażu jest mu znany, w związku z czym nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych zastrzeżeń).

W przepisach nie ma ujednoliconego wzoru umowy kupna-sprzedaży garażu – zamieszczony poniżej wzór to przykład:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *