Umowa kupna-sprzedaży działki

Umowa kupna-sprzedaży jest umową cywilnoprawną – na jej mocy własność rzeczy zostaje odpłatnie  przeniesienia ze sprzedawcy na kupującego. Przedmiotem tego typu umowy często jest nieruchomość – np. działka. Jak w tym przypadku powinny wyglądać formalności.

Z notariuszem czy bez?

Forma umowy kupna-sprzedaży uzależniona jest od tego, co stanowi jej przedmiot. Jeśli jest to jakaś nieruchomość, wówczas wymagana jest pod rygorem nieważności forma aktu notarialnego. Jasno z tego z tego wynika, że dotyczy to również i działek, dlatego strony powinny udać się do notariusza. Nie trzeba mieć ze sobą gotowego pisma – jego przygotowanie należy do obowiązków kancelarii notarialnej. Wymagane będą natomiast takie dokumenty jak odpis z ewidencji gruntów bądź z księgi wieczystej oraz dowody osobiste nabywcy i sprzedawcy. W akcie notarialnym trzeba nie tylko dokładnie opisać działkę (powierzchnia, położenie, rodzaj itp.), ale i określić strony umowy oraz formę własności nieruchomości (współwłasność, wspólność małżeńska etc.). Niezbędne jest ponadto wskazanie dokumentu, który określa prawo własności sprzedawcy do działki. Oprócz tego w akcje notarialnym muszą znaleźć się:

– kwota transakcji,

– zastrzeżenie zaliczki/zadatku,

– oświadczenie sprzedawcy o tym, że działka nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie posiada żadnych zadłużeń,

– potwierdzenie sprzedawcy o odebraniu zapłaty,

– data i miejsce podpisania dokumentu,

– dane notariusza i kancelarii notarialnej,

– podpisy notariusza, sprzedającego i kupującego.

Zobacz również:

Dlaczego warto sporządzić umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępna stanowi zabezpieczenie interesów stron transakcji – to ważne m.in. z tego względu, że tego typu przedsięwzięcia opiewają na wysokie kwoty. Nie istnieje odgórnie narzucony wzór takiej umowy, niemniej przyjmuje się, że powinno się w niej znaleźć dokładnie to samo, co w umowie ostatecznej. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży działki:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *