Karta kierowcy a tachograf cyfrowy

Do posiadania karty kierowcy zobligowani są przede wszystkim kierowcy, którzy poruszają się pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i wyposażonymi w tachografy. W jaki sposób funkcjonują te urządzenia?

Tachograf – co to jest?

Tachograf jest pomiarowym urządzeniem analogowym lub cyfrowym. Odznacza się właściwościami typowymi dla zegara i prędkościomierza. Tryb jego pracy da się dostosować zarówno do typu karty, jak i potrzeb danego użytkownika. Ważne dane zapisywane przez tachograf są przechowywane przez urządzenie przez 365 dni. Obecnie zastosowanie znajdują głównie tachografy cyfrowe z uwagi na mniejszą podatność na możliwość fałszowania zapisów.

Funkcje tachografu

Podstawowym zadaniem tachografu jest gromadzenie informacji dotyczących przejazdu oraz innych czynności wykonywanych przez kierowcę. Do funkcji pełnionych przez opisywane urządzenie zaliczają się m.in.:

– rejestrowanie ilości kilometrów przebytych przez pojazd,

– pomiar czasu przejazdu,

– pomiar szybkości chwilowej pojazdu,

– rejestrowanie stanu prowadzenia pojazdu,

– monitorowanie czynności wykonywanych przez kierowcę w związku z transportem,

– odczyt danych,

– zarządzanie blokadami firmowymi,

– zapisywanie danych o okresie pracy kierowcy,

– powiadamianie o usterkach tachografu, próbach naruszenia zabezpieczeń, przekroczeniu przez kierowcę dozwolonej prędkości i wielu innych zdarzeniach.

Należy nadmienić, iż za brak tachografu grożą kary – podobnie jak za używanie przez jedną osobą kilku wykresówek, próby fałszowania wyników zapisu tachografu oraz za posiadanie urządzenia niezapisującego wszystkich wymaganych danych.

Kiedy tachograf nie jest wymagany?

Obowiązek użytkowania tachografów wynika z unijnego rozporządzenia z 2004 r. Warto pamiętać, iż w niektórych sytuacjach kierowcy nie są zobligowani do korzystania z tachografów. Dzieje się tak w przypadku pojazdów:

– o maksymalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t przeznaczonych do przewożenia rzeczy,

– przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób (włącznie z kierowcą),

–  przewożących towary w celach prywatnych,

– o maksymalnej dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 30 km/h,

– przewożących osoby na liniach regularnych, gdzie maksymalny przebieg wynosi 50 km,

– pomocy drogowej,

– wykorzystywanych jedynie do nauki jazdy,

– sił zbrojnych,

– używanych przez rolników do celów związanych z prowadzoną przez nich działalnością.

Uszkodzony tachograf – co robić?

Zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do uszkodzenia tachografu. Wówczas możliwe jest prowadzenie pojazdu, ale wyłącznie po to, aby odstawić go do bazy. Kierowca ma na to 14 dni. Gdy tachograf znajduje się w naprawie, zakazane jest kierowanie pojazdem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tachografu kierowca powinien ponadto przed rozpoczęciem zmiany i na jej koniec wykonać wydruk 24 godzinny z pojazdu lub z karty (o ile jest to możliwe). Wydruk ten należy własnoręcznie podpisać. W razie awarii drukarki  stosownych zapisów dokonuje się w tradycyjny sposób – czyli na czystym papierze.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *