Kilometrówka 2019 – rozporządzenie

Wprowadzenie kilometrówki – czyli stawki za 1 km przebiegu – miało za zadanie ukrócić nadużycia związane z używaniem prywatnych pojazdów do celów służbowych. Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję pojazdów muszą mieć na uwadze kwoty określone przepisami.

Stawkę za 1 km przebiegu określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Od 2007 r. stawki nie uległy zmianie. Wynoszą aktualnie:

– 0,5214 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,

– 0,8358 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,

– 0,2302 zł dla motocykli,

– 0,1382 zł dla motorowerów.

Warto przypomnieć, iż powyższe kwoty znajdują zastosowanie przy rozliczaniu służbowych podróży w sferze budżetowej. W pozostałych zakładach pracy niezbędny jest regulamin, w którym znajdują się stosowne zapisy. Jeżeli zakład nie określi własnych stawek za 1 km przebiegu, zastosowanie znajdują te ze wspomnianego rozporządzenia.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *