Jak przedłużyć ważność karty kierowcy?

Okres ważności karty kierowcy wynosi 5 lat, lecz nie może być on dłuższy niż okres ważności prawa jazdy danego kierowcy. Po upływie tego terminu z karty nie wolno korzystać, w związku z czym konieczne jest jej przedłużenie.

Wniosek podstawą do przedłużenia ważności karty

W celu przedłużenia ważności karty kierowca musi złożyć stosowny wniosek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która jest organem odpowiedzialnym za wydawanie tych dokumentów. Podanie może mieć zarówno formę tradycyjną, jak i elektroniczną – należy jednak pamiętać, iż chcąc złożyć wniosek drogą elektroniczną, trzeba posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Bardzo ważne jest to, aby dane we wniosku były identyczne, jak dane na prawie jazdy. Z racji tego, że karta kierowcy to dokument, który jest przypisany konkretnemu kierowcy, nie ma opcji złożenia wniosku w jego imieniu, np. przez pracodawcę.

Wniosek o przedłużenie ważności karty – wymogi formalne

Podanie o przedłużenie ważności karty kierowcy trzeba złożyć do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych nie wcześniej niż 60 dni przed upływem ważności karty. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas wniosek zostanie automatycznie odrzucony, a opłata poniesiona przez kierowcę będzie zwrócona. Do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć:

– fotografię – do wniosku przykleja ją pracownik PWPW,

– kserokopię aktualnego prawa jazdy,

– dowód wniesienia opłaty za kartę.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *