Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy to dość skomplikowana kwestia regulowana przez różne akty prawne, m.in. przez unijne Rozporządzenie nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Stosowne przepisy zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. regulujące czas pracy zawodowych kierowców stworzono z myślą o zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Regulacja czasu pracy kierowców na mocy prawa jest niezbędna z wielu powodów – przede wszystkim dlatego, że w tym obszarze nietrudno o nadużycia. Tymczasem policyjne statystyki nie kłamią – spora część wypadków powodowana jest przemęczeniem kierowców. Unormowanie pewnych zasad ma za zadanie dostosowanie czasu pracy kierowcy do jego możliwości psychicznych i fizycznych, co z kolei przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzienny czas pracy kierowcy

Maksymalny czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę wynosi 9 godzin. Istnieje opcja wydłużenia go do 10 godzin, ale nie częściej niż dwa razy w ciągu tygodnia. Tydzień w rozumieniu przepisów to okres od poniedziałku godz. 00.00 do niedzieli godz. 23.59. Pojawia się tutaj jeszcze jedna istotna sprawa, a mianowicie taka, iż po 4,5 godz. nieprzerwanej jazdy kierowca musi zrobić przerwę. W jej ramach przysługuje mu 45 minut do wykorzystania ciągiem lub z podziałem na przerwy trwające 15 i 30 min.

Nocny czas pracy kierowcy

Nocny czas pracy kierowcy trwa co do zasady od godz. 00.00 do 7.00. Istnieją jednak wyjątki, np. przy uwzględnieniu dodatków za pracę w porze nocnej – w takiej sytuacji nadal obowiązuje 8-godzinna pora nocna. Należy przy tej okazji przypomnieć, że definicja pory nocnej znajduje odniesienie tylko do celów ustalania czasu pracy.

Czas pracy kierowcy a odpoczynek

W tym zakresie pojawiają się regulacje odnoszące się do dobowego (dziennego) i tygodniowego odpoczynku. Kierowcy, który rozpoczął prowadzenie pojazdu, przysługuje prawo do nieprzerwanego odpoczynku trwającego minimum 11 godzin. Istnieje możliwość podzielenia go na okresy trwające 3 godz. i 9 godz. Skrócony dzienny okres odpoczynku  obowiązujący w przypadku pojazdu prowadzonego przez 1. kierowcę trwa nieprzerwanie 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin. Kierowcy przysługują maksymalnie 3 skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Jeżeli natomiast pojazd jest prowadzony przez więcej niż 1. kierowcę, wówczas  trwającą 9 godz. przerwę zrobić w ciągu 30 godzin od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu.

Co się z kolei tyczy tygodniowego okresu odpoczynku, to powinien się on rozpocząć nie później niż po zakończeniu sześciu 24-godzinnych okresów, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. Trzeba przy tym pamiętać, iż w ciągu tygodnia czas pracy 1. kierowcy jest limitowany. Limit wynosi 56 godzin, lecz w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni jest to 90 godz.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

One thought on “Czas pracy kierowcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *