Jak wypełnić wniosek o wydanie karty kierowcy?

Karta kierowcy jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych na podstawie wniosku złożonego przez kierowcę zobligowanego do posiadania tego dokumentu. Bardzo ważne jest to, aby podanie zostało prawidłowo wypełnione – czyli spełniało wymogi formalne.

Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Z uwagi na to, że przy wnioskach elektronicznych jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, przeważają podania w formie tradycyjnej – a więc papierowej. Należy przypomnieć, iż dane wpisane do wniosku muszą być zgodne z danymi znajdującymi się na prawie jazdy oraz że wniosek o wydanie karty nie jest tym samym, co podanie o jej zamianę. Wniosek składa się z trzech części – w każdej z nich wymagane są inne informacje.

  1. Część A – dane personalne:

– imię/imiona kierowcy,

– numer PESEL – kierowca wpisuje swój numer PESEL (cudzoziemcy pozostawiają tę rubrykę pustą),

– numer NIP (pole nieobowiązkowe),

– dane kontaktowe w postaci numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego i adresu e-mail – nie są to co prawda pola obowiązkowe, aczkolwiek podanie tych informacji ułatwia kontakt pracownikom PWPW w razie powstania problemów lub niejasności,

– adres do przesłania karty/korespondencji.

  1. Część B – prawo jazdy:

– kategoria prawa jazdy – trzeba tu podać wszystkie kategorie posiadanego i ważnego prawa jazdy,

– organ wydający – należy podać nazwę organu samorządu terytorialnego, który wydał prawo jazdy, bądź jego kod numeryczny,

– data ważności prawa jazdy.

  1. Część C – wnoszę o:

– wydanie karty kierowcy – w punkcie C należy zaznaczyć jedną z czterech opcji (w przypadku zaznaczenia punkt 2 lub 3 konieczne jest podanie powodu składania wniosku o wznowienie lub wymianę karty),

– określenie sposobu zwrotu opłaty za kartę, jeśli wniosek zostanie odrzucony oraz w przypadku wymiany karty z powodu wadliwego jej działania karty wskutek wady fabrycznej.

Jeśli karta kierowcy jest wymieniana z powodu uszkodzenia lub wadliwego działania, do wniosku zawierającego komplet niezbędnych dokumentów trzeba załączyć również dotychczasową kartę. Podobnie  dzieje się w przypadku wznowienia karty z powodu zmiany danych administracyjnych lub zamiany karty z powodu zamiany kraju zamieszkania.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *