Jak wypełnić wniosek o wydanie karty kierowcy?

[Głosów: 1   Average: 4/5]

Karta kierowcy jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych na podstawie wniosku złożonego przez kierowcę zobligowanego do posiadania tego dokumentu. Bardzo ważne jest to, aby podanie zostało prawidłowo wypełnione – czyli spełniało wymogi formalne.

Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Z uwagi na to, że przy wnioskach elektronicznych jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, przeważają podania w formie tradycyjnej – a więc papierowej. Należy przypomnieć, iż dane wpisane do wniosku muszą być zgodne z danymi znajdującymi się na prawie jazdy oraz że wniosek o wydanie karty nie jest tym samym, co podanie o jej zamianę. Wniosek składa się z trzech części – w każdej z nich wymagane są inne informacje.

  1. Część A – dane personalne:

– imię/imiona kierowcy,

– numer PESEL – kierowca wpisuje swój numer PESEL (cudzoziemcy pozostawiają tę rubrykę pustą),

– numer NIP (pole nieobowiązkowe),

– dane kontaktowe w postaci numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego i adresu e-mail – nie są to co prawda pola obowiązkowe, aczkolwiek podanie tych informacji ułatwia kontakt pracownikom PWPW w razie powstania problemów lub niejasności,

– adres do przesłania karty/korespondencji.

  1. Część B – prawo jazdy:

– kategoria prawa jazdy – trzeba tu podać wszystkie kategorie posiadanego i ważnego prawa jazdy,

– organ wydający – należy podać nazwę organu samorządu terytorialnego, który wydał prawo jazdy, bądź jego kod numeryczny,

– data ważności prawa jazdy.

  1. Część C – wnoszę o:

– wydanie karty kierowcy – w punkcie C należy zaznaczyć jedną z czterech opcji (w przypadku zaznaczenia punkt 2 lub 3 konieczne jest podanie powodu składania wniosku o wznowienie lub wymianę karty),

– określenie sposobu zwrotu opłaty za kartę, jeśli wniosek zostanie odrzucony oraz w przypadku wymiany karty z powodu wadliwego jej działania karty wskutek wady fabrycznej.

Jeśli karta kierowcy jest wymieniana z powodu uszkodzenia lub wadliwego działania, do wniosku zawierającego komplet niezbędnych dokumentów trzeba załączyć również dotychczasową kartę. Podobnie  dzieje się w przypadku wznowienia karty z powodu zmiany danych administracyjnych lub zamiany karty z powodu zamiany kraju zamieszkania.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *