Donos do sanepidu

Państwowa Inspekcja Sanitarna – czyli zwyczajowo sanepid – jest instytucją sprawującą  nadzór nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Zajmuje się też m.in. wydawaniem rozmaitych decyzji z zakresu zdrowia publicznego oraz gromadzeniem informacji dotyczących niektórych chorób z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

Czego dotyczą skargi do sanepidu?

Do licznych zadań sanepidu należy przeprowadzanie kontroli interwencyjnych – odbywają się one na podstawie donosów, których autorzy poruszają wiele spraw. Ich lista jest bardzo długa. Dotyczą one m.in. sprzedaży przeterminowanej żywności, stosowania nieświeżych produktów w lokalach gastronomicznych, nieprzestrzegania zasad higieny w rozmaitych miejscach, noszenia przez personel brudnej odzieży roboczej itp. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sanepid nakłada na właściciela danego zakładu karę. Nie zawsze kończy się na mandacie. Często wydawane są decyzje nakazujące, o wstrzymaniu produkcji bądź nawet o zamknięciu  firmy lub stanowiska pracy. Sanepid ma również prawo nakazać: zlikwidowanie hodowli albo chowu zwierząt oraz wycofanie z rynku konkretnego wyrobu, substancji chemicznej i jej mieszaniny.

Jak napisać donos do sanepidu?

Przy pisaniu donosu do sanepidu należy kierować się prostymi zasadami. Dla inspektorów znaczenie mają konkretne, poparte dowodami (fotografie, zeznania świadków, nagrania wideo etc.) informacje. Autor powinien podpisać się z imienia i nazwiska oraz podać swoje dane kontaktowe. Sanepid nie zajmuje się anonimami, jednakże w szczególnych sytuacjach robi od tej zasady wyjątki. Warto przy tej okazji przypomnieć, iż autorzy donosów nie muszą obawiać się konsekwencji – sanepid nie ma prawa ujawnić ich danych, o ile sami nie wyrażą na to zgody. Na sprawdzenie informacji zawartych w skardze sanepid ma 2 dni. Autor pisma może dowiadywać się, jak przebiega sprawa i co przyniosła kontrola – ale tylko pod warunkiem, że nie wysłał anonimu.

Jak złożyć donos do sanepidu?

Donos do sanepidu można złożyć osobiście albo wysłać go tradycyjną pocztą, telegraficznie, za pomocą dalekopisu lub telefaksu. Wygodnym rozwiązaniem są e-skargi – czyli donosy wysyłane elektronicznie.

Nie ma odgórnie obowiązującego wzoru pisma. Trzeba pamiętać o przestrzeganiu opisanych powyżej zasad. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór donosu do sanepidu:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *