Donos na pracodawcę

Do przestrzegania przepisów prawa pracy zobligowani są zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. W praktyce jednak różnie z tym bywa. Rzadkością nie są sytuacje, kiedy pracodawcy nie wywiązują się z postanowień zawartych w umowie o pracę i podejmują działania niezgodne z prawem.

Respektowanie prawa pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, lecz w rzeczywistości pracownicy bardzo często skarżą się na pracodawców, zarzucając im łamanie przepisów. Wielu z nich decyduje się na napisanie donosu do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), licząc na to, że w firmie zostanie przeprowadzona stosowna kontrola.

Skuteczny donos – czyli jaki?

Aby donos na pracodawcę był skuteczny, musi spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze – nie może być anonimowy. Niepodpisanymi skargami PIP zajmuje się tylko w nielicznych przypadkach, kiedy zachodzi podejrzenie popełnienia poważnego przestępstwa. Czy zatem pracownik składający donos ma się obawiać konsekwencji ze strony pracodawcy? Nie, ponieważ PIP musi jego dane zachować w tajemnicy – ujawnić może je tylko wtedy, gdy autor pisma wyrazi na to zgodę. Na rozpatrzenie skargi, koniecznie podpisanej przez autora, inspekcja ma 30 dni.

Po drugie – dla PIP liczą się konkrety, a więc rzeczowe informacje poparte dowodami, np. zeznaniami świadków, wyciągami z kont bankowych, kserokopiami umów itp. najczęściej skargi dotyczą: wynagrodzeń i innych należnych pracownikowi świadczeń pieniężnych, mobbingu, warunków pracy, nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, urlopów, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych oraz pracy „na czarno”.

Jak złożyć donos na pracodawcę?

Najwygodniejszą formą składania donosów do PIP jest e-skarga. Ponadto przyjmowane są pisma składane osobiście w odpowiednim inspektoracie, a także wysyłane telegraficznie, za pomocą dalekopisu lub telefaksu. Można również złożyć osobistą wizytę w inspektoracie. Co zaś się tyczy samego pisma, to nie ma narzuconego przepisami wzoru. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór donosu na pracodawcę:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *