Kilometrówka

Rozliczanie firmowych wydatków to jeden z obowiązków przedsiębiorców. W tym obszarze pojawia się wiele ważnych zagadnień takich jak m.in. kilometrówka. Czy przedsiębiorcy wykorzystujący na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej samochody osobowe nie będące składnikiem majątku firmy są zobligowani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

Mianem kilometrówki określana jest stawka za 1 km przebiegu pojazdu. Nie może być ona wyższa niż kwota ustalona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wysokość stawki jest uzależniona od rodzaju pojazdu, a precyzując – od pojemności skokowej silnika.

Kilometrówka – stawki

W Polsce od kilkunastu lat – a uściślając: od 2007 r. – stawki kilometrówki nie uległy zmianie, co dla przedsiębiorców jest niezrozumiałe z uwagi na stale rosnące koszty eksploatacji samochodów. W 2019 r. obowiązują następujące stawki kilometrówki:

– 0,5214 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,

– 0,8358 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,

– 0,2302 zł dla motocykla,

– 0,1382 zł dla motoroweru.

Kilometrówka  – jak rozliczać wydatki?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, na których mocy osoba prowadząca działalność gospodarczą i wykorzystująca do celów służbowych prywatny samochód osobowy nie musi prowadzić kilometrówki na potrzeby podatku dochodowego, o ile wydatki związanie z jego eksploatacją chce zaliczyć do kosztów firmowych. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku przedsiębiorców używających osobowych aut firmowych, a więc stanowiących środki trwałe (ale też używanych na podstawie leasingu, najmu lub dzierżawy) i planujących odliczać 100 proc. kosztów w KPiR. Jeśli nie będą prowadzić kilometrówki, to na poczet kosztów uzyskania przychodu mogą zaliczyć jedynie 75 proc. kosztów związanych z eksploatacją pojazdów firmowych. Ewidencja przebiegu pojazdu niezbędna jest także wtedy, gdy pracodawca zamierza refundować pracownikom koszty użytkowania prywatnych pojazdów. Pracodawca musi wyrazić zgodę na to, aby pracownik wykorzystywał swój prywatny pojazd do celów służbowych.

Wszelakie wydatki związane z użytkowaniem pojazdu należy udokumentować fakturami i rachunkami. Na ich podstawie jest sporządzane miesięczne zestawienie. Warto przy tej okazji przypomnieć, iż uzyskany przez pracownika zwrot kosztów w postaci kilometrówki wcale nie musi pokrywać się z rzeczywistymi wydatkami poniesionymi na dany pojazd. Kilometrówka wypłacana pracownikowi nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

One thought on “Kilometrówka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *