Kilometrówka 2019 – ewidencja

Czy przedsiębiorca wykorzystujący samochód prywatny na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej musi rozliczać kilometrówkę i prowadzić ewidencję pojazdu? Jak zagadnienie te przedstawia się w świetle obowiązujących przepisów?

Ewidencja pojazdu – na czym polega?

Mianem ewidencji pojazdu określa się dokumentowanie wydatków związanych z eksploatacją pojazdu wykorzystywanego na cele firmowe, które są uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu. Trzeba jednak pamiętać o limitach narzucanych z tytułu kilometrówki – czyli stawki za 1 km przebiegu. Co się tyczy prowadzenia ewidencji od stricte formalnej strony, to nie istnieje odgórnie narzucony wzór. Niemniej przyjmuje się, iż w ewidencji pojazdu nie może zabraknąć takich elementów jak: numer wpisu, numer dokumentu, data zakupu, rodzaj wydatku i jego wartość, oznaczenie podatnika oraz rodzaj pojazdu (pojemność skokowa silnika) i jego numer rejestracyjny.

Ewidencja pojazdu – kiedy jest obowiązkowa?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy stanowiące o tym, iż przedsiębiorca wykorzystujący swoje prywatne auto na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie musi prowadzić ewidencji. Limit wydatków jest w tym przypadku stały i wynosi 20 proc. Oznacza to dokładnie tyle, że do kosztów firmowych bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów można odliczyć tylko 20 proc. Kilometrówka nie obowiązuje również, gdy w rachubę wchodzą pojazdy używane na podstawie umowy użyczenia czy najmu krótkoterminowego – limit wydatków wynosi 75 proc. Uwaga: jeżeli przedsiębiorca planuje uznać za koszt 100 proc. wydatków poniesionych na eksploatację prywatnego pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, wówczas prowadzenie kilometrówki jest nieodzowne.

W przypadku pracowników wykorzystujących do celów służbowych prywatne samochody (oczywiście za wiedzą i zgodą pracodawcy) sytuacja przedstawia się tak, że pozostawiono ustawową stawkę za 1 km przebiegu. Pracownik musi zatem prowadzić kilometrówkę na potrzeby rozliczenia się z pracodawcą.

Przeczytaj również:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *