Donos do opieki społecznej

Ośrodki pomocy społecznej należą do grona instytucji, do których można się zwracać z prośbami o interwencje w wielu sytuacjach. Pomoc społeczna w Polsce jest realizowana w wielu obszarach, polega m.in. na przyznawaniu i wypłacie świadczeń, analizowaniu zjawisk rodzących potrzeby z zakresu opieki społecznej, rozwijaniu form pomocy itp.

Z ustawowych zadań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej wynika, iż pracownicy socjalni są zobowiązani do sprawdzania wszystkich informacji – nawet tych nadesłanych anonimowo. Warto przy tej okazji pamiętać o tym, aby nie marnować ich czasu na prywatne porachunki i sąsiedzkie niesnaski. Jeśli ktoś decyduje się na napisanie zawiadomienia do opieki społecznej, powinien to czynić w dobrej wierze – żeby komuś pomóc, a nie zrobić na złość. Najczęściej ośrodki opieki społecznej są informowane o podejrzeniach znęcania się nad dziećmi i niesłusznego pobierania świadczeń.

Przeczytaj również:

Jak napisać donos do opieki społecznej?

Podobnie jak ma to miejsce przy składaniu zawiadomień do innych instytucji, tak i tu należy skupić się na faktach, opisując je w miarę możliwości jak najdokładniej. Mile widziane są dowody, np. w formie zdjęć lub nagrań. Zgłoszenie jest jak najbardziej uzasadnione, jeśli w danym przypadku interweniowała już policja (tam, gdzie stwierdzono przemoc, zakładana jest przez policję Niebieska Karta). Innym rozwiązaniem jest telefon (numer: 022 668 70 00) do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (tzw. Niebieska Linia).

Poniżej  zamieszczony jest przykładowy wzór zawiadomienia do opieki społecznej:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *