Wzór umowy darowizny

Prawidłową formą przewidzianą dla umowy darowizny jest forma pisemna, przy czym należy nadmienić, iż w określonych przypadkach konieczne jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego – chodzi tu o umowy darowizny własności i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw spółdzielczych.

Jak sporządzić umowę darowizny?

W kwestii tego, jak ma wyglądać zwykła umowa dar woziny (czyli nie będąca aktem notarialnym), nie ma żadnych odgórnych wytycznych zapisanych ustawowo. Jednakże muszą się w niej znaleźć następujące elementy:

– miejsce i data sporządzenia umowy,

– oznaczenie stron umowy wraz z podaniem ich danych i stopnia pokrewieństwa,

– określenie przedmiotu darowizny – jeżeli przedmiotem umowy jest samochód lub nieruchomość, należy w niej zamieścić oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności do tegoż przedmiotu darowizny i o braku obciążeń zobowiązaniami na rzecz osób trzecich,

– oświadczenie o darowiźnie i przyjęciu darowizny,

– termin wykonania darowizny (w sytuacji, gdy nie została przekazana równocześnie z podpisaniem umowy),

– określenie strony ponoszącej koszty umowy,

– postanowienia końcowe,

– podpisy stron.

Jak wygląda umowa darowizny?

Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór umowy darowizny:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *