Zakłócenia w funkcjonowaniu linii produkcyjnej – jak je monitorować?

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnych przedsiębiorstw z branży produkcyjnej bez innowacyjnych systemów cyfrowych opartych na technologii AI. Nawet niewielkie zakłócenie w pracy linii produkcyjnej może generować duże straty – nie tylko finansowe, ale także wizerunkowe. Korzystanie z aplikacji biznesowych bazujących na chmurze pozwala wyeliminować wiele potencjalnych zagrożeń. Jakie rozwiązania cieszą się największą popularnością?

Co mogą zrobić przedsiębiorstwa, aby zapobiec powstawaniu zakłóceń na liniach produkcyjnych?

Podstawowe zakłócenia zaburzające pracę linii produkcyjnych:

  • usterki sprzętu;
  • błędy komunikacyjne;
  • czynniki losowe np. katastrofy naturalne, akty terrorystyczne;
  • inne czynniki operacyjne wewnątrz organizacji.

Błędy na liniach produkcyjnych zawsze się zdarzały i będą się zdarzać. Choć dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym wielu awariom i pomyłkom można zapobiec, to niektóre sytuacje są trudne do przewidzenia. Osoby decyzyjne mają jednak świadomość, że zakłócenia na linii produkcyjnej mogą mieć negatywny wpływ na pracę całego przedsiębiorstwa. Niewykrycie błędu na czas powoduje efekt lawiny – im później usterka zostanie ujawniona, tym trudniej zapobiec konsekwencjom błędu. Efekt? Przestoje, opóźnienia i wielotysięczne kary.

Zbyt późne wprowadzenie produktu na rynek może oznaczać nie tylko poważne konsekwencje finansowe. Niedotrzymanie umów może wywołać poważny kryzys wizerunkowy i skutkować utratą zaufania do firmy zarówno przez kontrahentów, jak i klientów. Dlatego każda firma powinna opracować własny plan zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, który uwzględnia identyfikację potencjalnych zagrożeń, których źródłem mogą być m.in. pracownicy, maszyny czy środki transportu.

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management w branży produkcyjnej

Jednym z elementów, który pozwala w realny sposób zapobiec powstawaniu zakłóceń na liniach produkcyjnych, jest system aplikacji biznesowych wykorzystujących technologię AI. W jaki sposób działa?

  • Moduł Supply Chain Management to rozwiązanie stworzone z myślą o firmach działających w obszarze produkcji. Migracja do chmury ułatwia zarządzanie rozproszonym zespołem. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za tworzenie projektów mają bezpośredni kontakt z działem inżynierskim odpowiedzialnym za wdrażanie projektów w życie. Pozwala to na wyeliminowanie ewentualnych błędów lub usterek na samym początku procesu produkcyjnego. Dzięki temu kolejne zespoły, odpowiedzialne m.in. za marketing czy dystrybucję, mają pewność, że produkt spełnia wszystkie standardy i jest gotowy do wypuszczenia na rynek.
  • Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją firmy z branży produkcyjnej, jest planowanie i optymalizacja zapasów magazynowych. Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pozwala w jeszcze lepszy sposób zarządzać dostawami. Planowanie produkcji na podstawie rzeczywistych stanów magazynowych pozwala na optymalizację kosztów produkcji. Dzięki temu można zapobiec sytuacji, w której zabraknie surowców niezbędnych w procesie wytwarzania produktu.

Więcej dowiesz się na https://xplusglobal.com/pl/dynamics365-supply-chain-management/

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *