Donos do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Lista tych zadań jest bardzo długa – znajduje się na niej m.in. kontrolowanie orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy oraz wykonywanie przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, a także innych zadań zleconych ZUS.

O czym piszą autorzy donosów do ZUS?

Część przeprowadzanych przez ZUS kontroli odbywa się w oparciu o donosy. Poruszana jest w nich tematyka dotycząca ubezpieczeń społecznych. W głównej mierze chodzi o zwolnienia lekarskie oraz renty, które w opinii autorów donosów nie przysługują niektórym osobom i są przez nie wykorzystywane w niewłaściwy sposób, np. ktoś bierze zwolnienie lekarskie nie dlatego, że jest chory, ale po to, by zrobić remont w mieszkaniu. Częstym zagadnieniem poruszanym w skargach jest nieodprowadzanie składek na ZUS przez pracodawców. Pracownicy donoszą na pracodawców, sąsiedzi na sąsiadów, skarżą się na siebie nawzajem przedsiębiorcy i członkowie rodzin.

Jak dostarczyć donos do ZUS?

Donoś do ZUS można dostarczyć zarówno pocztą elektroniczną, jak i tradycyjną. Przyjmowane są również skargi składane osobiście oraz wysyłane telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu. W praktyce zdecydowanie dominują e-skargi i donosy trafiające do ZUS tradycyjną pocztą.

Przeczytaj również:

Jak napisać donos do ZUS?

Zasady pisania donosów do ZUS są dokładnie takie same, jak w przypadku skarg do innych instytucji. W interesie autora jest podpisanie skargi – w przeciwnym razie nie ma szans na uzyskanie informacji o dalszych jej losach. Pracownicy ZUS przeglądają wszystkie donosy, lecz anonimy są sprawdzane jedynie wówczas, gdy zostaną uznane za użyteczne. Liczą się nade wszystko konkrety plus potwierdzające je dowody (fotografie, nagrania, zeznania świadków, kserokopie dokumentów etc.). Pisać trzeba w sposób zwięzły i przejrzysty, trzymając się faktów – bez lania wody i osobistych wycieczek. Dane autora zachowywane są w tajemnicy – ZUS może ujawnić je jedynie wtedy, kiedy autor skargi wyrazi na to zgodę.

Nie ma odgórnie obowiązującego wzoru donosu. Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór donosu do ZUS:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *