Darowizna samochodu

Samochód często stanowi przedmiot darowizny. Przeniesienie własności samochodu jest bardzo popularne wśród członków rodziny, ponieważ jest korzystne z podatkowego punktu widzenia. Na co zwracać uwagę przy sporządzaniu umowy dar woziny samochodu?

Z notariuszem czy bez?

Umowę darowizny samochodu powinno się sporządzać  w formie pisemnej. Wskazane jest, aby zawrzeć ją u notariusza, jednakże nie jest to konieczne, jeśli nabiera ważności w momencie przekazania samochodu obdarowanemu. Przedmiotem darowizny może być nie tylko całe auto, ale też i jego część. W umowie należy zamieścić takie elementy jak: data i miejsce zawarcia umowy, oznaczenie stron umowy, oświadczenia (darczyńcy o posiadaniu pełnego prawa własności pojazdu, darczyńcy o braku obciążeń auta zobowiązaniami na rzecz osób trzecich, darczyńcy o darowaniu samochodu, obdarowanego o przyjęciu darowizny, termin wydania samochodu (o ile nie nastąpiło to jednocześnie z podpisaniem umowy).

Kto płaci podatek i jakiej wysokości?

Z umowy darowizny wynikają konsekwencje podatkowe. Co do zasady obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na obdarowanym. Wysokość podatku jest zdeterminowana wartością pojazdu oraz przynależnością stron umowy do określonej grupy podatkowej. Każdej grupie podatkowej przypisane są limity, których nieprzekroczenie nie powoduje obowiązku podatkowego. W najlepszej sytuacji są członkowie najbliższej rodziny (tzw. grupa 0 mieszcząca się w obrębie I grupy podatkowej – czyli małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha), ponieważ są oni zwolnieni z podatku. Warunek jest jednak taki, że obdarowany musi złożyć stosowne zeznanie w urzędzie skarbowym (chyba że umowę zawarto u notariusza, wówczas on zajmuje się tą sprawą) w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Zgłoszenia darowizny dokonuje się na wniosku SD-Z2.

O tym trzeba pamiętać!

Pierwsza ważna sprawa to taka, że jeżeli Jeśli darowizna od tej samej osoby ma miejsce więcej niż 1 raz, trzeba doliczyć wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok ostatniej darowizny do darowizn od tej samej osoby.

Po drugie – w momencie, kiedy samochód zmieni właściciela, towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym jest wykupiona obowiązkowa polisa OC, ma prawo dokonać ponownego przeliczenia składki OC.

 

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *