Donos do prokuratury

Świadkowie przestępstw bardzo często zastanawiają się, jak powinni postąpić. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że nie wolno być bezczynnym i nie zareagować. Zwykle pierwszym odruchem jest wykonanie telefonu na policję, lecz można też złożyć zawiadomienie do prokuratury.

W przypadku informowania prokuratury o przestępstwie, którego było się świadkiem, ciężko mówić o donoszeniu. Trzeba to traktować w kategoriach składania zawiadomienia, które może uratować komuś życie. Należy mieć przy tym na uwadze pewną ważną rzecz, jaką są obowiązujące przepisy. Kodeks postępowania karnego jasno stanowi, iż każdy, kto posiada wiedzę o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Niewywiązanie się z tego obowiązku może w niektórych sytuacjach pociągnąć za sobą poważne konsekwencje – włącznie z karą pozbawienia wolności. Jak więc widać, do tematu należy podejść z całkowitą powagą.

Przeczytaj również:

Czy można wysłać anonim do prokuratury?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: tak, lecz wówczas autor zawiadomienia nie uzyska informacji o przebiegu sprawy. Jako anonimy są traktowane nie tylko niepodpisane zawiadomienia, ale również i te, gdy z powodu nieczytelnego podpisu nie da się ustalić tożsamości autora lub gdy brak danych uniemożliwia kontakt z autorem. Weryfikacji podlegają wszystkie informacje zawarte w zawiadomieniach, także anonimowych.

Co napisać w zawiadomieniu do prokuratury?

Zawiadomienie do prokuratury powinno zawierać dokładny opis sytuacji – lepiej nie pomijać żadnych szczegółów. Mogą się one okazać znaczące dla śledztwa. Jeśli ktoś dysponuje dowodami, np. w postaci zdjęć lub nagrań, niech koniecznie dołączy je do pisma. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osobiście zgłosić się do prokuratury w celu złożenia zeznań. Większość osób wybiera jednak drogę pisemną i wysyła pisma elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór zawiadomienia do prokuratury:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *