Donos na policję

W Polsce wiele jest instytucji, do których można skierować skargę. Jedną z nich jest policja. Jednakże w tym przypadku trudno jest mówić o donosach – na policję składane są zawiadomienia o popełnieniu lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa.

Składanie zawiadomień na policję należy traktować w kategoriach obywatelskiej powinności. Warto pamiętać, iż zgodnie z kodeksem postępowania karnego w niektórych sytuacjach jest to obligatoryjne, a za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary – włącznie z karą pozbawienia wolności. Dzieje się tak np. w przypadku zabójstw albo zagrożenia terroryzmem. Ukaranym można ponadto zostać za składanie zawiadomień fałszywych mających na celu świadome wyrządzenie komuś krzywdy. Kolejna sprawa, o której nie wolno zapomnieć, to domniemanie niewinności.

Jak złożyć zawiadomienie na policję?

Aby zawiadomienie poskutkowało sprawdzeniem zawartych w nim informacji, trzeba pamiętać o paru sprawach. Dla policji liczą się fakty poparte dowodami – czyli to, co da się zweryfikować. Konkretny opis sytuacji plus np. zdjęcia, nagrania etc. to najlepszy sposób, aby pomóc policjantom w wykonywaniu ich obowiązków. Oczywiście w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami włamania, pobicia bądź innego poważnego przestępstwa, powinniśmy jak najszybciej zadzwonić na policję (997 lub 112). Telefon alarmowy to generalnie najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek jeśli chodzi o naruszanie porządku publicznego, nieprawidłowe parkowanie itp., można pokusić się o:

– pisemne zawiadomienie (wysłane mailem lub pocztą tradycyjną),

– skorzystanie z tzw. mapy zagrożeń – wystarczy wejść na stronę policja.pl, gdzie w kolumnie po prawej stronie znajduje się stosowna zakładka.

Przeczytaj również:

Czy policja zajmuje się anonimami?

Policja sprawdza wszystkie zawiadomienia pod kątem ich użyteczności. Jeżeli komuś zależy o informacjach dotyczących postępowania, nie może składać anonimowego doniesienia.

Jak ma wyglądać pisemne zawiadomienie?

Nie istnieje żaden odgórnie określony wzór zawiadomienia na policję. Poniżej zamieszczony jest przykład takiego pisma:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *